Kreditregister kan bryta skuldspiral

Nu ser ett register för positiva kreditupplysningar ut att kunna bli verklighet också i Finland. Det är inte en dag för tidigt.

Antalet finländare med betalningsanmärkningar har aldrig varit fler än nu. De uppgår enligt Suomen asiakastieto till nästan 380 000. Det finns all orsak att försöka råda bot på detta som i många fall leder till stora och långvariga problem för de överskuldsatta. Det gäller att vidta åtgärder som förhindrar folk att överhuvudtaget hamna i en situation där de har skulder upp över öronen.

Nu föreslås i en utredning som justitieminister Antti Häkkänen (Saml) har låtit göra att det inrättas ett centraliserat register över positiva kreditupplysningar. I det här registret skulle ingå uppgifter om såväl krediter som beviljats konsumenter som deras inkomster. Det är väsentliga upplysningar för alla kreditgivare, som i sin tur blir skyldiga att meddela beviljade krediter till registret. Om register finns också över annat än kunders betalningsstörningar skapas alla möjligheter till ansvarsfull kreditgivning.

Registret skulle få användas endast för att bedöma kreditvärdigheten hos den som söker kredit och för att sköta särskilt fastställda myndighetsuppgifter.

Finland är tillsammans med Frankrike det enda land i EU som saknar ett dylikt register. Nu förefaller att finnas en bred politisk beredskap att godkänna ett positivt kreditregister också hos oss och dagens utredningsresultat ger beslutsfattarna råg i ryggen.

Det blir en bra början, men utöver det krävs också flera andra åtgärder för att få bukt med det stora problemet som överskuldsättning har blivit. Bestämmelserna kunde skärpas för både räntorna på konsumentkrediter och den i dag relativt aggressiva marknadsföringen av de här krediterna.

Ekonomi- och skuldrådgivningen bör också få mer resurser och en grundläggande förbättring skulle vara att öka människors ekonomiska kunskaper. Det sker bäst genom att uppgradera ämnet i skolornas läroplaner. Bättre ekonomisk kunskap är till nytta såväl i privatlivet som i folks arbete.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning