Kreativitet kan och bör tränas och läras ut i alla skolämnen

Bild: Wilfred Hildonen

Vi föräldrar och vuxna måste inse hur viktigt kreativt tänkande är. Inte bara inom de kreativa branscherna, utan inom alla branscher.

På fredagen höll undervisningsminister Li Andersson en chatsession med skolbarn och föräldrar på svenska.yle.fi. En förälder ställde frågan varför vi inte bara kan göra det viktigaste nu i coronatider och lämna bort bildkonstgrejer och slöjduppgifter. Eftersom jag alltför ofta har stött på den här inställningen hos föräldrar genom mitt jobb som kreativitetskonsult vill jag föra fram några aspekter om dessa "oviktiga ämnen".

Enligt FN;s rapport från 2015 (nyare finns inte) åstadkommer den kreativa industrin 2 250 miljarder dollar i intäkter, och sysselsätter 30 miljoner personer. Den kreativa industrin är den största sysselsättaren för 19–29 åringar. Dessutom hör den kreativa industrin till världens snabbaste växande ekonomiska sektorer, så dessa fem år gamla siffror är betydligt högre nu 2020.

Kreativitet är en tillgång även för de barn som inte kommer att välja den kreativa branschen. Kreativitet är den viktigaste mjuka färdighet som behövs på dagens arbetsmarknad både enligt Linkedin och Future of Jobs Report, samtidigt som kreativitet är den mjuka färdighet som det råder mest brist på, vilket framkommer i en rapport av Society for Human Resource Management, 2019.

Våra skolor, yrkesinstitut och universitet har börjat arbeta för att minska denna så kallade kreativitetsklyfta, det vill säga klyftan mellan behovet av kreativ färdighet och tillgången till kreativ färdighet. För att det inte skall ta en alltför lång tid att minska klyftan behövs en attitydförändring på samhällelig nivå. Vi föräldrar och vuxna måste inse hur viktigt kreativt tänkande är. Inte bara inom de kreativa branscherna, utan inom alla branscher. Den ständigt och snabbt växlande marknaden gör kreativt tänkande till vår tids främsta konkurrensmedel både för individer och för företag, oberoende av bransch. Som socker i botten har det visat sig att de arbetstillfällen och yrken där man får ge uttryck för sin kreativa tankeförmåga är de arbetsplatser och yrken där man är lyckligast.

Med tanke på allt detta skulle jag vilja påstå att kreativitet är en av de viktigaste färdigheter vi kan uppmuntra hos våra barn. Vi är alla kreativa, men kreativiteten behöver tränas och upprätthållas, så som all annan kunskap. Kreativitet kan och bör tränas och läras ut i alla skolämnen, men åtminstone inom bildkonst och slöjd. Varför inte passa på att själv ta del av bildkonst och slöjduppgifterna nu i dessa coronatider. Det ger oss vuxna gratis kreativitetsgympa – och visar våra barn hur viktiga även dessa ämnen är.

Sara Bengts, Lovisa

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning