Kravet på 0,7 vårdare per klient i vården kan stå kommunerna dyrt

Kommunförbundets direktör för social- och hälsovård Tarja Myllärinen säger det planerade minimiantalet vårdare kan stå kommunerna dyrt. Bild: SPT/Erik Sandström

Vårdbehovet varierar och samma krav för alla skapar kostnader och problem, enligt Kommunförbundet. Vårdfacket Super anser däremot att det behövs en lag för personaldimensionering.

Nästan alla riksdagspartier stöder en personaldimensionering på 0,7 vårdare per klient på serviceboenden, och trots att Samlingspartiet är skeptiskt har partiets ordförande Petteri Orpo sagt sig kunna gå med på det.

Kommunförbundets direktör för social- och hälsovård Tarja Myllärinen säger att det inte är någon idé att binda resurser genom att kräva ett visst antal vårdare.

– Vi är kritiska till en specifik siffra som mekaniskt gäller alla. Nu finns det personal enligt behov eftersom det finns många olika slags serviceboenden och många olika slags klienter.

På vissa ställen krävs det färre vårdare och på andra fler än 0,7 per klient. Hon betonar ändå att personaldimensioneringen är över 0,5 i över 95 procent av fallen, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

– Problemen kan endast lösas på enheterna från fall till fall, inte genom order från riksdagen.

200 miljoner euro

Kravet skulle betyda att det måste anställas kring 4 000 vårdare till, uppskattar Kommunförbundet. Vården produceras både offentligt och privat, men det är oftast kommunerna som köper tjänsterna och ansvarar för vården.

– Enligt våra beräkningar skulle det kosta 200 till 250 miljoner euro. Det är också brist på kompetent personal och det tar tid att utbilda nya vårdare. Nu finns det helt enkelt inte tillräckligt många som söker tjänsterna.

Myllärinen ser också att det finns en risk för att resurserna för personalen tas från hemvården.

Fackförbund kräver lag och straff

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super vill att personaldimensioneringen skrivs in i lagen och vill ha sanktioner för dem som bryter mot reglerna. Ordföranden Silja Paavola tror inte att behovet av vård varierar så mycket.

– Det stämmer inte att olika personer behöver olika mycket vård. Kommunerna har redan höjt tröskeln för att få en plats på ett serviceboende så mycket att behovet av vård är ungefär lika för alla, säger Paavola.

Orsaken till vårdbehovet kan variera men för att boendet ska vara mer än bara en säng och mat så behövs fler vårdare, enligt Paavola. Hon är kritisk till att personaldimensioneringen endast är en rekommendation och inte bindande.

– Eftersom det inte finns någon lag om personalmängden så betyder det att vården kan vara fantastisk på vissa boenden, men hemsk på andra.

Nästan alla riksdagspartier stöder en personaldimensionering på 0,7 vårdare per klient på serviceboenden. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

"Vårdare kan lockas tillbaka"

Social- och hälsovårdsministeriet har undersökt personalkvoterna och Paavola säger att 0,65 är vad som krävs för god vård och att 0,8 behövs för personlig vård. Det har Super som riktlinjer för vad som borde stå i lagen.

Paavola anser att det finns tillräckligt med kompetenta vårdare för att öka personalen och att bristen på vårdare är självförvållad.

– Vårdare borde anställas för vård på heltid och inte som städare, kock och gårdskarl på samma gång. Det finns 72 000 utbildade vårdare som har bytt bransch på grund av lönen, arbetsbilden och eftersom jobbet är för belastande. Genom att minska på arbetsbördan så skulle man säkert kunna locka tillbaka vårdarna till branschen, säger Paavola.

Personaldimensioneringen innebär det antal vårdare som är anställda per klient på exempelvis ett serviceboende.

Det finns ingen lagstadgad gräns, men rekommendationen är minst 0,5 vårdare per klient.

Med 30 klienter på ett vårdhem innebär en personaldimensionering på 0,5 att det finns totalt 15 anställda vårdare som delar på de olika arbetsskiftena.

Alla riksdagspartier förutom Samlingspartiet stöder en lagstadgad personaldimensionering på minst 0,7.

Dimensioneringen 0,7 skulle innebära minst 21 anställda vårdare på ett boende med 30 klienter.

Kommunförbundet uppskattar att det i så fall måste anställas kring 4 000 nya vårdare.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning