Kraven på arbetsgivare ökar – ska informera myndigheter om uppsägningar

Regeringen vill återinföra kravet på att arbetsgivare måste informera arbets- och näringsbyrån ifall en arbetstagare blivit uppsagd av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

År 2017 försvann bestämmelsen om att arbetsgivare måste meddela arbets- och näringsbyrån om uppsägningar. Nu vill regeringen ha tillbaka kravet.

Regeringen vill återinföra kravet på att arbetsgivare måste informera arbets- och näringsbyrån ifall en arbetstagare blivit uppsagd av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker.

På torsdagen överlämnades en proposition till riksdagen med förslag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den.

Enligt förslaget skulle arbetsgivare bli skyldiga att anmäla om uppsägningar alltid då minst tio arbetstagare sägs upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Dessutom ska arbetsgivaren informera de uppsagda om deras rätt till en sysselsättningsplan.

Enligt regeringens proposition ska motsvarande bestämmelser också återinföras i lagen om sjöarbetsavtal och i lagen om kommunala tjänsteinnehavare.

Bestämmelsen försvann från lagarna om anställningsförhållanden 2017. I arbetsmarknadens centralorganisationers avtal från juni 2019 föreslås att bestämmelsen ska återinföras i lagen.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning