Krav på negativt coronatestsvar ska införas vid inresa

Lagändringen skulle minska på behovet att testa resenärer i Finland. Bilden är från Åbo flygplats där resenärer från Nordmakedonien testades i augusti. Bild: Roni Lehti/Lehtikuva

Myndigheterna ska få större befogenheter vid epidemier

Transportbolag som flygbolag kan åläggas att se till att resenärer som kommer till Finland kan bevisa att de inte bär på coronaviruset. Det obligatoriska beviset på att man inte bär på smitta, ett fär...