Krav på förbättrad stambana

Kommun- och landskapsdirektörer anser att stambanan måste utvecklas vilket kan hjälpa Finland att nå sina klimatmål. Bild: SPT

I ett ställningstagande skriver ett femton kommun- och landskapsdirektörer att de förlorar stora summor pengar på grund av att avsnitt på stambanan är i dåligt skick.

Tågförbindelserna borde utvecklas så att man kan resa mellan Tammerfors och Helsingfors på en timme och att restiderna på hela stambanan förkortas. Därför behövs stora investeringar, enligt ett ställningstagande som femton kommun- och landskapsdirektörer undertecknat.

"Vi behöver satsningar som ökar människors möjligheter att få jobb. Satsningar, som möjliggör smidigare transporter av både människor och gods, som hjälper oss att uppnå Finlands ambitiösa klimatmål" skriver Österbottens förbund i ett pressmeddelande.

Enligt ställningstagandet förlorar landskapen ansenliga summor pengar på grund av avsnitt på banan som är i dåligt skick. Därför behövs reparation, utveckling och fler spår.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02