Krav på dagliga rapporter om framsteg och så vidare ... Hjälp.

Till forskningens och den vetenskapliga utvecklingens natur hör att den ofta är motsägelsefull, heterogen och att det som uppfattats som sant den ena stunden inte behöver vara sant den nästa på grund av nya fakta eller nya läsningar.

När pandemin blev ett faktum i våras var källan till en av de många rädslor jag kände att vetenskaplig forskning nu skulle följas på daglig basis i medier och, ännu värre, i sociala medier. Till...