Krav: Försvarspersonal behöver mer tid att återhämta sig efter övningar

Många anställda vid Försvaret har gjort över 16 timmar långa arbetsdagar under militära övningar. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Enkät bland försvarsanställda visar på dåliga möjligheter att ladda batterierna efter långa militärövningar och tjänstgöring till sjöss.

En färsk enkät bland Officersförbundets och Befälsförbundets anställda visar att 96 procent arbetat 12 timmar eller mer under ett dygn i samband med militärövningar. 67 procent uppgav att de arbetat mer än 16 timmar under ett dygn.

Befälsförbundet ordförande Jyrki Lukkarinen säger att endast 8 timmar registreras som arbetstid, och att de långa arbetsdagarna under övningar därför inte resulterar i nödvändig fritid.

"En majoritet, 61 procent, av de som besvarat enkäten ansåg att det tar 24 timmar eller mer att återhämta sig efter en militärövning. Det är oroande att det är svårt att återhämta sig, för det påverkar möjligheten att balansera jobbet med det övriga livet och det har negativa effekter på sömnen och på hur pigg man är."

Lukkarinen konstaterar att man under övningarna visserligen tränar sig i att hantera ovanliga förhållanden, och att sömnbrist och fysisk trötthet hör till jobbet. Men efter övningarna måste man kunna ladda batterierna.

Vid fackorganisationen Akava säger ordföranden Sture Fjäder att riksdagen visat en vilja att främja de förvarsanställdas situation. En nyckel är att förnya arbetstidslagen.

"Försvarets personal måste ha ett modernt arbetstidsskydd som främjar deras ork inskrivet i lagen", säger Fjäder.

Nästan 2 500 medlemmar i Officersförbundet och Befälsförbundet besvarade enkäten. Det är cirka 52 procent av medlemmarna.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning