Kraftmätning om uppsägningslag tas till riksdagen – FFC: "Ser ut som om man begär kvittering på ett blankt papper"

Statsminister Juha Sipilä (C) söker riksdagens stöd för sin sysselsättningslinje, "varav lagen om anställningsskyddet är en del". Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Statsminister Juha Sipilä tänker låta mäta regeringens förtroende i riksdagen, på grund av proteståtgärderna på arbetsmarknaden. – Traditionen är att protestera mot regeringen, men att protestera mot riksdagen är ovanligare.Industriförbundets Riku Aaalto säger att meddelandet inte påverkar fackets aktioner.

Den här veckan har fler branscher sällat sig till protesterna mot regeringens arbetsmarknadspolitik, närmare bestämt förslaget att luckra upp anställningsskyddet i små företag.

Sipilä har nyligen träffat arbetsmarknadsparterna för att växla ord, men säger att regeringen inte förhandlar om den här saken.

Kraftmätningen tas nu till riksdagen.

– När man nu har bett oss avsluta beredningen av den här omstridda lagen, så har vi beslutat att föra regeringens arbetspolitik till riksdagen i form av ett meddelande, och mäta stödet för den.

Ett meddelande till riksdagen kan följas av en förtroendeomröstning om regeringen, och det är en sådan regeringspartierna är ute efter. Omröstningen skulle ske på onsdag.

Sipilä säger att meddelandet kommer att omfatta hela regeringens arbetskraftspolitiska linje, och att det är den man söker stöd för – men varav den omstridda lagen "är en del".

Orsaken är att det inte ska uppstå en situation där man mäter stödet för en enskild lag innan den behandlas i riksdagen i vanlig ordning, preciserar arbetsminister Jari Lindström (Blå).

– Det här är inte fråga om någon försöksballong för själva propositionen. Den kan vi inte hämta kvittering för i förväg, utan den ska behandlas i riksdagen i vanlig ordning. Nu söker vi stöd för hela sysselsättningslinjen, säger Lindström.

Samtidigt låter Sipilä förstå att bakgrunden till att regeringen gått in för förtroendeomröstningen är just debatten kring det enskilda lagförslaget.

Statsministern säger vid en kort presskonferens i riksdagen att han inte är ute efter att angripa politiska stridsåtgärder bland löntagarna.

– I Finland råder en rätt till politisk strejk som vi respekterar, men därför söker vi nu riksdagens stöd för vår fortsatta linje. Att protestera mot regeringen är tradition, men att protestera mot riksdagens åsikt vore ovanligare, säger Sipilä.

Aalto: Påverkar inte

Industriförbundets ordförande Riku Aalto säger till HBL att statsministerns meddelande inte sig påverkar de proteståtgärder som hittills beslutats eller kommande planer.

– Som jag tolkar det söker regeringen stöd för förslaget att försämra anställningsskyddet, men det är insvept i ett meddelande om regeringens sysselsättningspolitik överlag. Det uppstår ett intressant läge ifall det tolkas som en omröstning om uppsägningslagen, det är då alltså en lag som riksdagen ännu inte behandlat, och som inte utvärderats av Rådet för utvärdering av lagstiftningen, säger Aalto.

Därför kan det heller inte påverka läget substansmässigt eller anses som att själva konflikten är löst, anser Aalto.

– Det här ser ut som om regeringen inte litar på sig själv, säger han.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta bedömer att det handlar om att skapa ett läge där löntagarorganisationerna ställs mot riksdagen.

– Vi är inte mot regeringen och inte heller mot riksdagen, utan det här handlar om en viss lagberedning om försämring av anställningsskyddet. Och den propositionen har ännu inte getts. Lagprojektet är ännu på gång.

– Det här tyder på att man vill få riksdagens kvittering i förväg på ett blankt papper, säger Eloranta.

Regeringen hade tidigare planerat en proposition som skulle göra tröskeln lägre att säga upp anställda av personliga skäl i företag med under tjugo anställda. Senare meddelade regeringen att man lägger fram en kompromiss, där det gäller företag med under tio anställda, i kombination med att karenstiden förkortas till 60 dagar för dem som blivit uppsagda av personliga skäl.

Löntagarnas centralorganisationer har signalerat att det enda som accepteras är att regeringen drar tillbaka förslaget helt och hållet. Problemet som lyfts upp är bland annat att löntagare skulle behandlas olika och ha olika anställningsskydd beroende på vilket företag de jobbar för.

– Vi lade fram vad vi upplevde var en kompromiss, men den sköts ner. Det kan inte vara så, att utomparlamentariska krafter dikterar, säger Jari Lindström.

Juha Sipilä har också tidigare hotat med förtroendeomröstning, och då gällde det vårdreformen. I det fallet stannade han i stället för att ge enbart en upplysning, vilket inte leder till förtroendeomröstning.

Sedan slutet av september har ett stort antal branscher infört övertidsförbud och en del också förbud att växla arbetspass. Tidigare har det gällt bland annat Industriförbundets medlemmar, en del offentligt anställda vid JHL, buss- och transportbranscher, och den här veckan utvidgades åtgärderna till bland annat hamnar, flygservice, privata daghem och socialarbetare, och en rad statligt anställda.

Artikeln har uppdaterats med kommentarer av Riku Aalto och Jarkko Eloranta.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39