Kraftigt uppåt för Viking Line

Årets tredje kvartal uppvisar ett gott resultat för rederiet Viking Line. Bild: Ari Sundberg/SPT

Viking Lines rörelseresultat förbättrades kraftigt under perioden januari-september i år jämfört med motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet steg från 7,7 miljoner euro i fjol till 17,5 miljoner euro i år.

Rederiet Viking Lines vd Jan Hanses säger sig vara särskilt nöjd med att försäljningen ökat, att intjäningen per passagerare förbättrats och att driftskostnaderna har varit lägre under årets tre första kvartal än under fjolårets tre första kvartal.

Redan det andra kvartalet i år – perioden april, maj och juni – visade på en gynnsam utveckling. Utvecklingen fortsatte under högsäsongen som är årets viktigaste period.

Under årets tredje kvartal – perioden juli, augusti och september – uppgick omsättningen till 153,8 miljoner euro (152,3 miljoner euro i juli-september i fjol) och rörelseresultatet till 26,2 miljoner euro (21,3 miljoner euro i juli-september i fjol).

Under de tre första kvartalen uppgick omsättningen till 380,8 miljoner euro (378,1 miljoner euro i juli-september i fjol) och rörelseresultatet till 17,5 miljoner euro (7,7 miljoner euro i juli-september i fjol).

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning