Kraftigt prisfall för småhusen i huvudstadsregionen

Småhusen blev förmånligare i hela landet i slutet av 2018, särskilt i huvudstadsregionen. Bild: Mostphotos

Priserna för småhus fortsatte nedåt i största delen av Finland. Störst var fallet i Helsingforsregionen.

Affärerna gick knaggligt på småhusmarknaden i huvudstadsregionen i slutet av förra året – åtminstone ur försäljarnas perspektiv. Priserna för småhus i regionen föll i medeltal med 5,5 procent under sista kvartalet.

Statistikcentralens uppgifter gäller för småhus som säljs som fastigheter. Tidigare statistik har visat på en nedgång också för parhus och radhuslängor som är bostadsaktiebolag.

I övriga landet föll priserna med 1,1 procent. Statistiken för övriga landet innehåller ändå stora variationer. Priserna steg till exempel i de så kallade kranskommunerna kring Helsingforsregionen där bland annat Sibbo och Kyrkslätt ingår. Prisstegringen var 3,7 procent under förra kvartalet.

För hela fjolåret visar statistiken på ett tapp på 3,6 procent i huvudstadsregionen jämfört med 2017. Nedgången i övriga Finland var 1,7 procent. I kranskommunerna var uppgången 1,2 procent.

Sedan 2010 har småhusmarknaden sjunkit med kring 8 procent i huvudstadsregionen när man räknar bort inflationen. I övriga landet närmar sig tappet 15 procent. I kranskommunerna har realpriserna sjunkit med över 10 procent.

Utvecklingen för nybyggda småhus går åt motsatt håll. Under 2018 steg priserna med 3,8 procent i hela landet. Priserna klättrade uppåt framför allt under sista kvartalet. Sedan 2010 har priserna för nya småhus stigit med kring 10 procent justerat för inflationen.

Tillägg och rättelse 5.3 kl. 10.55: Uppgifter för kranskommunerna kring Helsingfors har lagts till. Ingressen har korrigerats så att de sjunkande priserna gäller största delen av Finland, inte hela Finland.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning