Kraftigt lyft för Danske Bank

Ett finansiellt turbulent 2015 slutade med en nettovinst på 13,1 miljarder danska kronor (cirka 1,8 miljarder euro) för bankkoncernen Danske Bank.

Jämfört med året före är vinsten nio miljarder kronor högre.

Förbättringen beror främst på lägre så kallade goodwillnedskrivningar. I fjol uppgick dessa till 4,6 miljarder kronor (cirka 620 miljoner euro), vilket kan jämföras med 9,1 miljarder (1,2 miljarder euro) 2014.

Intäkterna var i stort sett oförändrade. Ränteintäkterna minskade med en knapp miljard till följd av de låga räntorna, men provisionsintäkterna ökade ungefär lika mycket.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33