Kraftig ökning i antalet lediga jobb

Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Under sista kvartalet 2017 fanns det 37 200 lediga jobb. Året innan var antalet 26 400.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över lediga jobb och beskriver situationen den första december. Nästan tre av fyra lediga jobb under det sista kvartalet i fjol var inom den privata sektorn. Den största ökningen skedde i södra Finland medan de flesta nya jobb fanns inom industri och gruvdrift, samt inom offentlig förvaltning, utbildning och social- och hälsovård.

Ungefär vart fjärde jobb var tidsbundet och nästan var femte på deltid. Över hälften av de lediga jobben klassificeras som svårbesatta av arbetsgivaren.

Under hela år 2017 fanns det i genomsnitt 41 600 lediga jobb, vilket är 22 procent fler än året innan.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33