Kraftig aktieuppgång i början av året – dags att reva seglen?

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Med rapporterna bakom oss kommer fokus sannolikt åter att riktas mot handelssamtalen mellan USA och Kina.

Rapportsäsongen är mer eller mindre över – så gott som samtliga större bolag på Helsingforsbörsen har lämnat sina resultat för fjärde kvartalet, och fått betyget "med viss tvekan godkänt" av marknaden...