Köttnationalism göder ekologisk katastrof

Regeringen Sipilä bör avfärda köttnationalism som idé och i stället genom en köttskatt stimulera en vegetarisk norm i samhället.

Mats Nylund och Thomas Blomqvist, ordförande och fullmäktigeordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, skriver (HBL 15.12) att vi ska äta inhemskt och närproducerat kött för miljöns skull. Påståendet saknar faktastöd.

Det är den globalt skenande köttkonsumtionen, inte om nötköttet på tallriken kommer från Irland eller Finland, som utgör framtidens stora miljöhot.

Nylund och Blomqvist jämför finländskt kött med amerikanskt och brasilianskt kött trots att köttimporten därifrån är liten. Faktum är att finländskt kött är lika klimatskadligt som annat EU-kött och orsakar enorma miljöskador.

Köttnationalism och föreställningen om just det egna landets exceptionellt miljövänliga köttindustri sprider sig som en farsot i EU vilket göder köttindustrin på miljöns och skattebetalarnas bekostnad. Avsaknaden av en organiserad och stark motpart till köttindustrin har gjort EU:s jordbrukspolitik till en destruktiv bidragskarusell.

Förra året släppte WWF rapporten Appetite for Destruction som visar att animaliekonsumtionen är huvudorsaken till den dramatiskt minskade biologiska mångfalden i världen. Foderodlingar och betesmarker kräver ständigt mer mark och tränger undan livsutrymmet för världens vilda djur. Sojaproduktion för foder beräknas öka med 80 procent till 2050, vilket ytterligare förvärrar den pågående ekologiska katastrofen med avseende på biologisk mångfald.

Köttindustrin är vår tids stora miljöbov. En ny studie, The Biomass Distribution on Earth, publicerad i National Academy of Sciences visar att 96 procent av däggdjurens biomassa utgörs av människan och människans boskapsdjur. De vilda däggdjuren utgör bara 4 procent.

Regeringen Sipilä bör avfärda köttnationalism som idé och i stället genom en köttskatt stimulera en vegetarisk norm i samhället. Skolor, sjukhus och kommunal verksamhet har ett stort ansvar att visa mat- och miljövägen genom att servera god växtbaserad mat som standard.

Jonas Paulsson talesperson, Köttfri måndag

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning