Köttförsäljningen har ökat hos jättarna – minskat hos branschens små aktörer

En del producenter klarar sig bra och en del klarar sig dåligt under krisen. De större producenterna samarbetar vid behov för att trygga produktionen. Bild: Ari Sundberg/SPT

Bland annat i Tyskland och USA har köttfabriker blivit smitthärdar under coronakrisen – kan det hända även här? Krisen drabbar både små och stora producenter men på olika sätt.

Försäljningen av kött har ökat kraftigt under coronakrisen, säger Mari Hannuksela, vd på Finska Köttbranschens Förbund som bevakar de mindre köttproducenternas intressen.

Närmare bestämt visar den nyaste köttbarometern att försäljningen av köttprodukter ökat med 17 procent i mars i jämförelse med samma tid i fjol.

– Jag har aldrig varit med om något liknande. Det är en enorm ökning.

Om trenden håller i aprilstatistiken vet man ännu inte. Hannuksela tror att människor i kristider tenderar att dras till livsmedel som känns trygga och har ett högt näringsinnehåll.

Hon säger ändå att det varierar mycket hur coronakrisen påverkat olika aktörer. Bland de av förbundets medlemmar som är mindre aktörer har omsättningen minskat med 85 procent. Bland annat de som säljer varor i lösvikt och till storkök har drabbats hårt.

För en del går det bra, men inte heller de är enligt Hannuksela glada eftersom läget är så instabilt.

– Den globala råvarumarknaden är i gungning. Stora företag och hela enheter drabbas hårt av en massiv marknadsstörning.

De som har ett eget slakteri kan skatta sig lyckligt lottade, säger hon, alla andra är beroende av att systemet hålls i gång.

Mari Hannuksela är vd för Finska Köttbranschens Förbund som bevakar mindre köttproducenters intressen. Bild: Pekka Sipola

I Finland har de stora aktörerna egna slakterier. Speciellt slaktandet och styckandet av djuren är en kritisk funktion som hotar att stanna av om verksamheten drabbas av coronasmitta, säger Roland Snellman som är vd för Snellmans köttförädling i Jakobstad.

Vid Snellmans blev det snabba förändringar i verksamheten genast när coronaepidemin började eskalera i mitten av mars. Epidemin har haft en långtgående inverkan på verksamheten och Snellman tror att synen på den inhemska produktionen förändrats.

– Människor har blivit mer medvetna om primärproduktionens roll för samhället.

Speciellt exporten till Asien har påverkats medan den inhemska efterfrågan växer. Det kött som beställs av restauranger har minskat med 60–70 procent, men den ökade åtgången i dagligvaruhandeln har kompenserat för bortfallet.

– Totalt har vi en ordentlig ökning i omsättningen.

Ett fält med flera aktörer gör att risken för köttkris är mindre i Finland, säger Roland Snellman. Bild: Pressbild

Köttkris i USA

I USA har köttproduktionen stannat upp på grund av smittspridning i landets fabriker. Inhyrd arbetskraft arbetar för låga löner och bor trångt, vilket orsakar att smittan sprider sig snabbt. Också i Tyskland har fabriker drabbats av coronasmitta. Där gick det så långt att regeringen förbjöd företagen att ta in inhyrd personal.

Mari Hannuksela säger att det är mycket osannolikt att något liknande skulle hända i Finland.

– Det är helt andra villkor för arbetstagarna i USA. I Finland får man inom köttbranschen en bra lön som man kan klara sig på.

Köttproduktionen i USA är centraliserad och hela försörjningen har drabbats hårt. I Finland är produktionen utspridd bland flera aktörer.

Samtidigt säger Hannuksela att hela fältet förbereder sig för en eventuell andra våg.

Vid Atria säger vd Mika Ala-Forss att våren varit en svår tid som krävt en snabb reaktionsförmåga eftersom situationen förändrats i snabb takt. En god hygien är vardag för köttproducenter och det gick smidigt att börja agera enligt nya direktiv.

– Vi gör vårt yttersta för att det som hänt i Tyskland och USA inte ska hända här.

Ett fält med flera aktörer gör att risken för köttkris är mindre i Finland, säger Roland Snellman.

– I Finland finns det ingen risk för brist på kött. Det är väldigt osannolikt att alla tre stora aktörer (Snellman, HK och Atria red. anm.) skulle drabbas samtidigt. Om någon får stora utmaningar hjälper vi varandra.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning