Kottbyklasser föreslås flytta till finsk skola

Väggarna bågnar. Femman och sexan i Kottby lågstadieskola kan bli tvungna att flytta ut till hösten. Bild: Karl Vilhjálmsson

Årskurserna fem och sex i Kottby lågstadieskola föreslås flytta till Yhtenäiskoulu en kilometer bort. Alla elever ryms inte längre i skolhuset vid Pohjolagatan.

I Yhtenäiskoulu, som ligger vid Louhivägen 3, finns redan 260 finska elever i klasserna 1–9. Men eftersom gymnasiet som tidigare verkade i byggnaden flyttat bort finns det plats för Kottbyeleverna. Utbildningsverket föreslår att femman och sexan från Kottby flyttar in från och med i höst.

Det verkar oändamålsenligt – fanns det ingen bättre lösning?

– Det här är den mest ändamålsenliga lösning vi kommit fram till just nu. Det är fullt i Kottby lågstadieskola, och då är vi tvungna att ta till en sådan här lösning. Det här är förhoppningsvis ändå tillfälligt, säger Niclas Grönholm, linjedirektör för den svenska utbildningen vid utbildningsverket i Helsingfors.

Hur påverkas dynamiken och språkmiljön då två svenska klasser placeras bland många finska?

– Jag tror att det kan vara också en positiv sak. Och undervisningen och lärarna är ju svenskspråkiga, och administration och stödtjänster desamma som tidigare.

Den som ska till skolhälsovårdaren eller rektorn får alltså lov att traska över Backasgatan och vidare till skolhuset vid Pohjolagatan 45.

– Trafikomgivningen är annars också utmanande i Kottby, och det här gäller ju de äldre årskurserna. Jag tror att de är ganska väl förberedda och informerade om trafiken. Samma gäller ju också de finska eleverna, säger Grönholm.

I höst fortsätter utredningarna av skolnätet i norra området, där det är trångt på många håll såväl på dagis som i skolorna. Ursprungligen var det meningen att ett förslag till revidering av skolnätet skulle vara klart redan för ett år sedan, men ärendet har dragit ut på tiden. Under våren har svenska sidan väntat på att finska sidan ska ha tid att titta på området, så att alternativen kan utredas i samarbete.

I höst går utredningen vidare, både på svenska och finska sidan. Då klarnar det förhoppningsvis också hur tillfällig den föreslagna lösningen för Kottbys del blir.

– Vi får se om det blir en ettårig eller tvåårig lösning eller hur det blir, men jag hoppas att vi någorlunda snart kan få en lösning åtminstone på papper att se fram emot för hur vi kunde få hela skolan under samma tak, säger Grönholm.

Också Arabias kvartersskola och Sesams förskola föreslås flytta till nya lokaler, på Parisgränden 2 A 2 i samma huskomplex. Lokalerna står tomma sedan Svenska skolan för synskadade flyttade ut i höstas. På det sättet får såväl kvartersskolan som Daghemmet Sesam, som nu verkar i samma lokaler, mera plats.

Utbildningsnämndens svenska sektion behandlar förslagen på sitt möte på tisdag.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning