Kosmetisk handling

Resultatet av ”experimentet” blir i slutändan att rika ryssar och välsituerade finländare, främst i huvudstadsregionen, tar över den yttre skärgården.

Det är med uppriktig vämjelse jag tagit del av Kommunikationsministeriets kommande "experiment" med förbindelsebåtstrafiken i Åbolands skärgård. Det är enligt min uppfattning ett sataniskt synnerligen välplanerat "experiment" som hårt riktas mot en ekonomiskt svag och likaså röstsvag minoritet, utskärsbefolkningen, med mål att en gång för alla lösa problemet med förbindelsebåtstrafiken.

Redan det att man sätter i gång med detta, som det kanske verkar, oskyldiga "experiment", med avgifter för alla som utnyttjar förbindelsebåtarna under en begränsad tid kommer att ha en förödande effekt på den del av skärgårdsbefolkningen som för sitt leverne är fullständigt beroende av förbindelsebåtstrafiken året om, det begriper till och med jag.

Resultatet av "experimentet" blir i slutändan att rika ryssar och välsituerade finländare, främst i huvudstadsregionen, tar över den yttre skärgården. Därefter kommer trafiken i ytterskärgården främst att skötas av helikoptrar och muskelbåtar och därmed kan förbindelsebåtstrafiken som sådan helt avvecklas och staten sparar följaktligen årligen ett antal miljoner.

Finland har, enkelt sagt, tydligen inte råd att hålla sig med en levande skärgård!

Kommunikationsministeriet har visserligen bett om utlåtanden beträffande detta "experiment" bland annat av Pargas stad och Kimitoön, men var och en vet att denna pappersexercis endast är kosmetik för att legitimera "experimentet", som säkert kommer att genomföras i stort sett på aviserat sätt oberoende av vilka sakargument som framförs i dessa utlåtanden och med ovan beskrivna resultat som följd.

Vore det möjligen inte mera kostnadseffektivt att slopa detta "experimentet" och genast från början av 2017 helt dra in den statliga subventioneringen av förbindelsebåtstrafiken i Åbolands skärgård?

Sverker Engström Pargas

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning