Korta stopp viktiga

Det är viktigt att betona att resor med färdtjänst beviljas personer på grund av funktionshinder eller av sociala orsaker.

I en insändare behandlar Bo Holmberg från Karis färdtjänsten i Västnyland (HBL Debatt 29.6). Det finns ett nytt samarbete om färdtjänst mellan tio kommuner från Hangö till Esbo. Det gäller främst en beställningscentral för förmedling av taxi till cirka 8 500 kunder av färdtjänst.

I Esbo beslutade social- och hälsovårdsnämnden i juni om två direktiv för färdtjänst. De andra kommunerna beslutar självständigt om sina direktiv. Varje kommun betalar för sina invånares resor med tjänsten. I Esbo använder vi nu kring 11 miljoner euro till färdtjänst.

I nämnden i Esbo arbetade vi starkt för att få med ett tio minuters stopp i direktiven. I Esbo har vi redan nu möjlighet att göra ett kort stopp. Det kan användas för att sköta mindre ärenden. I Raseborg kan man gott besluta om ett längre stopp, såsom Bo Holmberg föreslår. Dock är det bra att minnas att en taxi inte väntar gratis.

I Esbo beslöt vi även på nämndmötet att man får beställa en eventuell returresa direkt från taxi. Det gör det lättare att sköta större ärenden till exempel vid ett shoppingcenter. Det är viktigt att betona att resor med färdtjänst beviljas personer på grund av funktionshinder eller av sociala orsaker. När man reser med taxi till hälsocentral eller sjukhus skall man använda FPA-taxi. Det är en helt annan tjänst.

Gustav Båsk nämndmedlem (SFP), Esbo

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning