SDP:s distriktsledare: Ingen orsak att byta ut Rinne

SDP:s distriktsledare ser ingen omedelbar orsak att byta ut partiets ordförande Antti Rinne. De 13 distriktsledarna som FNB talade med på onsdagen utesluter trots det inte att någon utmanar Rinne.

– Personligen skulle jag inte byta ut Rinne efter en period. Trots det kunde det vara bra att det uppstod konkurrens om ordförandeskapet, säger viceordförande Kaisa Penny på Birkalands distrikt.

Flera av distriktsledarna ansåg att ordförandefrågan ännu inte är aktuell eftersom partikongressen ordnas först i februari. FNB intervjuade 10 distriktsordförande och 3 vice ordförande.

Enligt distriktsordförande Jouni Mäkelä i Tavastland borde behovet av ett ordförandeval bedömas i oktober-november.

– Jag tycker det är väsentligt att följa med hur partiet klarar av höstens politiska krökar.

Ingen direkt kritik

Rinne har ännu inte gett sitt beslut om sin framtid. I en intervju med SDP:s partitidning Demokraatti i tisdags sade han att han meddelar om sitt beslut sannolikt redan i år.

Under de senaste åren har ordförandevalet kommit i gång några månader före partikongressen.

De flesta distriktsledare kritiserar inte direkt Rinne. De ser inte heller något skut behov att välja ny ordförande. Däremot önskar distriktsordförande Hilkka Halonen i Lappland att Rinne eller hans eventuella utmanare berättar om sina planer i god tid. Hon hoppas att kandidaterna står klara då representanterna till partikongressen väljs ut i höst.

Riksdagsledamot Tytti Tuppurainen medger att diskussioner om ordförandevalet har förts inom partiet. Tuppurainen säger att diskussion inte är aktuell för hennes egen del. Bild: Vesa Moilanen

Efterlyser debatt

Många av de intervjuade uppger att de hellre skulle diskutera stora sakfrågor än ordförandevalet.

Distriktsordförande Matias Mäkynen i Österbotten anser att partiet behöver en klar politisk linje i frågor som socialskyddsreformen och Finlands förhållande till EU och euron.

– Det finns flera större frågor att lösa inom partiet. Diskussionerna borde riktas mot dem.

Distriktsordförande Tanja Tiainen i Uleåborg anser inte att det sjunkande väljarstödet är enbart ett resultat av partiordförandes agerande.

– Om det blir ett ordförandeval så intensifierar det för den delen situationen.

Distriktsordförande Harri Lehtonen i Satakunta säger att han är besvärad över att ordförandevalet lyfts fram.

– Just nu gäller det att koncentrera sig på kommunalvalspolitiken, partiverksamheten och att sköta om människors ärenden.

Kommunalvalet ordnas i april. En distriktsordförande misstänker att väljarnas intresse för ordförandevalet kunde stöda kandidaternas arbete under kommunalvalet.

– Jag tänker inte utmana Antti Rinne men i ett sådant fall att kandidaterna är flera stycken måste jag allvarligt överväga situationen, säger riksdagsledamot Timo Harakka. Bild: Martti Kainulainen

Försiktiga spekulationer om SDP:s toppolitiker

Gissningarna om potentiella kandidater i ett eventuellt partiordförandeval är väldigt försiktiga. Distriktsledarna lyfter fram namn som redan tidigare nämnts i offentligheten: Tytti Tuppurainen, Antti Lindtman och Timo Harakka.

Distriktsordförande Hilkka Halonen i Lappland önskar att kandidaterna vore i "ung medelålder". Åldern i sig är inget absolut krav utan kandidaten måste också ha erfarenhet. Tanja Tiainen på Uleåborgsdistriktet talar för Tuppurainen.

– Jag ser att Tuppurainen, som representerar min valkrets, har potential om ett ordförandeval blir av, säger Tiainen.

Viktor Kock på FSD misstänker att Harakka ställer upp om Rinne meddelar att han inte vill fortsätta som partiordförande.

Viceordförande Pertti Pokki på Egentliga Finlands distrikt förmodar att Lindtman är ett realistiskt alternativ.

– Visserligen saknar jag Erkki Tuomioja, säger Pokki.

Ledande namnen tystlåtna

Riksdagsledamot Timo Harakka säger att han är redo att överväga kandidaturen men endast om flera personer ställer upp i ordförandevalet.

– Jag tänker inte utmana Rinne men i ett sådant fall att kandidaterna är flera stycken måste jag allvarligt överväga situationen, säger Harakka.

Riksdagsledamot Tytti Tuppurainen medger att diskussioner om ordförandevalet har förts inom partiet. Tuppurainen säger att diskussion inte är aktuell för hennes egen del.

Ifall Rinne meddelar att han inte ställer upp för en period till är situationen en annan.

– Då måste jag göra en grundlig helhetsbedömning.

FNB kunde inte nå riksdagsgruppens ordförande Antti Lindtman för kommentarer.

FNB kunde inte nå riksdagsgruppens ordförande Antti Lindtman för kommentarer. Bild: Vesa Moilanen

Uppdaterad 20:00 - lade till spekulationer om ordförandevalskandidater och bilder på möjliga kandidater.

Uppdaterad 18:46 - lade till intervjuer med distriktsordförande.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03