Korståget mot abort

En begravningsplats för aborterade foster i Italien. Bild: Yle

Kvällens franska dokumentär granskar abortmotståndsrörelsen, hur den är organiserad, finansierad, dess ideologiska grund, och vilka följderna är för kvinnor.

Fjärrlinjen: Förbjuder Europa aborterna? sänds i Yle TV1 13.9 kl. 22.00, repris 19.9 kl. 00.05.

Abortmotståndet växer i både Europa och USA, och finns ju även i Finland representerat på högsta politiska nivå av utrikesminister Timo Soini. Det här har redan lett till en strängare abortlagstiftning i många länder. Det som kvinnorörelsen kämpat för – kvinnans rätt att bestämma över sin kropp, hur många barn hon får, och när hon får dem, är en rättighet som allt starkare ifrågasätts.

Kvällens franska Arte-dokumentär från 2018 granskar detta abortmotstånd, hur det är organiserat, finansierat, dess ideologiska grund, och framför allt hur det tar sig uttryck i praktiken och påverkar kvinnors liv och hälsa. Dokumentären gör nedslag i länder som Portugal, Frankrike, Italien, Ungern och Ryssland, länder där inte bara abortmotståndet är starkt, utan också länder där konservativa och populistiska partier är starka. Abortmotstånd ingår ofta i ett större ideologiskt kluster av konservativa, kristna värderingar. Man vill ta kärnfamiljen med de traditionella könsrollerna till heders igen, och ser den liberalisering som skett i synen på exempelvis sexuella minoriteter som ett hot mot samhällets stabilitet. Desinformation om aborter sprids på nätet, och i Ryssland där konservativa familjevärderingar har stark medvind friar Pro Life-rörelsen till oligarkerna för att få finansiering.

I Italien, där katolicismens har sitt högsäte, är abort tillåten men vårdpersonalen har rätt att av samvetsskäl vägra utföra aborter. Enligt dokumentären är det i dag sjuttio procent av alla italienska läkare och sjukskötare som hänvisar till denna rätt. Dokumentären ger exempel på ett extremfall i Sicilien där en familj sörjer sin dotter efter att läkaren vägrade utföra en abort som de anser kunde ha räddat hennes liv. I landet har abortmotståndsrörelsen fått tillstånd att begrava aborterade foster på särskilda kyrkogårdar. För en kvinna i dokumentären kom det som en total överraskning att hennes foster har en gravsten som någon annan pyntat med gosedjur.

Malin Slotte TV-redaktör

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning