Sångklubben är en platt, konventionell och tillrättalagd körsångsfilm

Kristin Scott Thomas fördriver tiden som militärhustru med att starta en kör på militärbasen. Bild: Filmikamari

Sångklubben ansluter sig till en brittisk tradition där tillsammans är stark och vill man så kan man. Tyvärr har man sett det mesta förut, berättat med större kärlek och inspiration.

Inte endast i Svenskfinland sjunger man i kör – och mår tjockt bra på köpet. Det gör man också i anslutning till brittiska militäranläggningar, förvisso med kvinnliga förtecken.De facto bygger Peter C...