Korporatismens goda och tvivelaktiga sidor

Bild: Pressbild

Den 80 år gamla januariförlovningen har inte slagits upp trots att arbetsgivarparten flera gånger velat dra sig ur centrala uppgörelser på arbetsmarknaden.

Det finns några ikoniska händelser i den finländska arbetsmarknadens historia. Till dem hör generalstrejken 1956, den första inkomstpolitiska helhetslösningen 1968 och de så kallade satansverserna som...