Korna gynnar fågellivet på våtmarken – myndigheterna letar fler skötselområden

Där korna betar är marken öppen men genast bakom stängslet där Martina Reinikainen står är Bredvikens strandäng kraftigt igenvuxen. Bild: Niklas Tallqvist

Ett syfte med regeringens tilläggssatsningar på naturens mångfald är att förbättra viktiga livsmiljöer för fåglar. Målet att stoppa förlusterna av biologisk mångfald är fortsatt som en avlägsen hägring, men satsningarna på naturbete på våtmarker hör till de snabbaste stegen på den vägen.

Korna ligger och dåsar alltmedan tranorna drar mot sydväst i ståtliga plogar och en pilgrimsfalk kretsar högt uppe, förmodligen med sin skarpa blick i nacken på någon av sjöfåglarna eller vadarna nere...