Körkortet har blivit en klassfråga – men lösningar finns

Bild: Wilfred Hildonen

Kostnaderna för körkort är i dag ungefär 2 000 euro, men kostnaderna kan variera stort mellan olika bilskolor. För många ungdomar och många familjer är detta en svår utgift eller rentav oöverkomligt. Körkortet har med andra ord blivit en klassfråga.

Dan Kronqvist skriver i sin ledarkrönika (HBL 16.4) förtjänstfullt om att bland annat allt färre ungdomar i 18 års ålder låter bli att ta bilkörkort. Som Kronqvist är inne på är detta förstås för många ett medvetet val. Men det finns skäl att uppmärksamma körkortets effekter på sysselsättningen och den ekonomiska biten.

Statistik från bland annat Sverige har visat att ett körkort ökar chanserna att få ett jobb. Att kunna bestyrka ett körkort på sin jobbansökan ökade avsevärt förutsättningarna att få jobbet man söker. Det behöver inte heller nödvändigtvis vara så att yrket i fråga skulle kräva körkort, men många arbetsgivare bedömer redan utifrån ditt tagna körkort att du förstått att ta dig tid och satt pengar på att skaffa dig ett helt eget körkort. Därtill möjliggör förstås ett körkort att du kan pendla både längre och kortare sträckor, vilket gör att du kan söka fler av de jobb som erbjuds.

Att körkort är en klok investering kan säkert de flesta enas om. Men likväl är det en allmän trend bland de nordiska länderna att allt färre procentuellt tar körkort. Och det kan i många fall ha ett samband med att tagande av ett körkort är en tung ekonomisk utgift.

Kostnaderna för körkort är i dag ungefär 2 000 euro, men kostnaderna kan variera stort mellan olika bilskolor. För många ungdomar och många familjer är detta en svår utgift eller rentav oöverkomligt. Körkortet har med andra ord blivit en klassfråga.

Vissa debattörer och beslutsfattare har på senare tid talat om att vi borde se över vad som ska ingå i trafikskoleutbildningen i syfte att ytterligare få ner totalpriset. Resultat av den diskussionen ser vi i bland annat ändringen av körkortslagen RP 146/2017. Det är säkert ett steg i rätt riktning, men åtgärderna räcker tyvärr inte till.

Vi inom Finlands Svenska Socialdemokrater har däremot önskat lösa problemet. Vi anser det skulle finnas skäl för Finland att ta modell av Sverige där den socialdemokratiskt ledda regeringen förverkligat ett förslag på att alla ungdomar skall ges samma möjligheter att ta ett b-körkort vid en bilskola genom att erbjuda ett förmånligt CSN-lån. Med andra ord ett förmånligt studielån med en låg ränta och en flexibel återbetalningstid. Vi tror att tiden är mogen för Finland att också gå inför en liknande lösning för att en gång för alla lösa denna klassfråga och se till att alla ungdomar har jämlika möjligheter att ta ett bilkörkort. Det är också ett smart sätt för staten att stöda sysselsättningen.

Jacob Storbjörk ordförande, FSD Österbotten

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00