Körinstrumentet nyttjat på väsensskilt konstruktiva sätt

Helsingfors kammarkör och Nils Schweckendiek förverkligar den innovativa körmusiken med minutiös precision. Bild: Heikki Tuuli

Cambridgekörens fräscha klang och klockrena intonation imponerar i inspelningen av Jaakko Mäntyjärvis sakrala körverk, medan Helsingfors kammarkör tacklar Sampo Haapamäkis och Antti Auvinens nyskapande fusioner till fulländning.

Tiden när konstmusiktonsättare komponerade för kör med vänster hand utan att förstå hur instrumentet fungerar börjar lyckligtvis vara förbi. Dagens inhemska körmusik skrivs antingen av på genren speci...