Kören står stadigt med båda fötterna på jorden – Kampin Laulu valde tio välklingande stycken för sin nya skiva

Bild: Markku Pihlaja

Musiken är genomgående välklingande på Kampin Laulus skiva med tio relativt nya körverk.