Koraller och tumlare uppmärksammas på världshavsdagen

Två tredjedelar av Stora barriärrevets koraller har förstörts av blekning då vattnet blivit surare av koldioxidupptaget. Bild: EPA / Arce Centre Coral Reef Studies

Ett sjörövarskepp och en kista med pengar – där är två ingredienser i världshavsdagen som firas i dag.

Oceanernas försämrade tillstånd vägs mot en ökande politisk vilja för att åtgärda problemen. Ungefär så ser läget ut på världshavsdagen.

– Haven står inför gigantiska utmaningar, sade Sveriges miljöminister Isabella Lövin till Dagens Nyheter inför världshavskonferensen som pågår i New York. Hon nämnde särskilt plastskräp, klimatförändringarna och fisket.

En tredjedel av fiskbestånden är överfiskade och EU uppskattar att det gungar 150 miljoner ton plastskräp på oceanernas vågor (en mängd som ökar med 5–12 miljoner ton om året). Ovanpå detta kommer uppvärmningen som bland annat försurar havet, och det skapar utmaningar.

– Världshaven utgör ett försöksområde för multilateralt samarbete. Vi måste lägga våra kortsiktiga, nationella mål åt sidan för att haven ska skonas från en långsiktig och global katastrof, säger FN:s generalsekreterare António Guterres.

FN-konventionen för biologisk mångfald noterar att det sker framsteg. Den totala ytan marina skyddsområden har nästan 20-faldigats sedan 1993 och mer än fördubblats sedan 2010 (från 2,4 till 5,7 procent). Målet om att 10 procent av världshaven ska vara skyddade förväntas nås 2020, som planerat.

– Det är värt att fira, men eftersom biologisk mångfald är avgörande för mänskligheten måste alla länder fördubbla sina insatser om vi ska nå vårt gemensamma mål, säger Erik Solheim som leder FN:s miljöprogram.

Förlusterna i mångfald syns övertydligt i Stora barriärrevet, även kallat världens största levande struktur. I våras kom larmrapporter om att det har fortsatt att blekas sönder av försurningen. Bara den sydligaste tredjedelen av ekosystemet är någorlunda intakt.

– Den massiva blekningen har blivit allvarligare och blekningsperioden varar längre. Det råder inga tvivel om att det är klimatförändringen som ligger bakom, säger Robert Richmond, korallrevsexpert vid University of Hawaii till National Geographic.

Rovfiske och kompensation

En miljard människor sägs vara beroende av fisk och skaldjur som sin främsta proteinkälla. Här spelar Europa dubbla roller. EU tömmer världshaven på fisk med ena handen, men den andra hjälper de mest utsatta. Europeiska investeringsbanken öppnade sin skattkista på havskonferensen i går.

EIB lovar att i samarbete med EU hjälpa små och sårbara önationer att investera i havsskydd, hållbart nyttjande av marina resurser och klimatanpassande åtgärder. Banken finansierar investeringar i "blå ekonomi" för 2,5 miljarder euro om lovar finansiera klimatinsatser för hela 100 miljarder dollar till 2020.

Men världshavsdagen är mer än politiska och finansiella löften, den är konkret aktion också. Massor av människor världen över samlas till exempel för att plocka skräp på stränderna.

Utöver detta begåvas havsskyddet med en fränare variant av miljöaktivism. Norden har skonats de mer militanta organisationerna, men nu hemsöker Sea Shepherd Östersjön.

Organisationen grundades av kanadensaren Paul Watson (sedan han blivit utslängd från Greenpeace som alltför radikal). Vanligen sysslar Sea Shepherds skepp med sjörövarflaggan i masten med att sabotera valfångst på världshaven, men i sommar äntrar en patrull Östersjön. Splitternya M/V Emanuel Bronner ska övervaka att tumlare inte stryker med som bifångst i fisknäten i södra Östersjön.

Tumlaren är en liten tandval, rödlistad och strikt skyddad under ett EU-direktiv. Medlemsstaterna måste trygga tumlarens livsmiljöer, men enligt Sea Shepherd har den tyska fiskeflottan hittat kryphål i regelverket. Aktivisterna lovar patrullera i tyska fiskevatten fram till september för att dokumentera och rapportera illegala nät.

Vanlig tumlare, heter Östersjöns enda val. Den påträffas bara sporadiskt i norra Östersjön och är sällsynt också söderut. Bild: Sea Shpeherd

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning