Kopian är äkta

En man i Kina vid en av de över femtio kopiorna av Eiffeltornet som det uppskattas finnas i världen. Bild: Yle

Eiffeltornet, Tower Bridge, Dogepalatset – i Kina finns kopior av dem alla. Och i Elfenbenskusten finns Peterskyrkan. Hur ska man tolka detta kopierande av arkitektoniska kulturarv?

Dok: Kopians förunderliga värld sänds i Yle Fem 5.10 kl. 18.30.

Om kopior, arkitektoniska sådana, handlar Benoit Felicis filosofiska dokumentär The Real Thing (Arte 2018). Människan har alltid kopierat det hon uppfattat som fint, och kända byggnader och miljöer är inga undantag. Kvällens dokumentär tar oss till platser i världen där det finns kopior av världens mest kända byggnader, som Eiffeltornet, Taj Mahal, Peterskyrkan i Vatikanen och Londons Tower Bridge. Alla dokumentärens kopior finns i tredje världen, vilket gör att kopierandet, vurmen för dessa ofta västerländska kulturmonument, kan ses som en sorts "självkolonialisering".

Men så enkelt är det inte, visar dokumentären, kopierandet kan lika gärna handla om att fira att man kan, har resurserna och är någon att räkna med i världen. De är också ett sätt att uppleva världen för människor som inte har råd att resa utomlands. Dessa platser liknas vid en sorts fantasier där fiktionen möter verkligheten.

I Shanghai har man inom projektet One City, Nine Towns, låtit bygga stadsdelar som imiterar olika europeiska städer; det finns exempelvis en tysk, engelsk, italiensk, holländsk och även en skandinavisk stad i staden. Något som inte kommer fram i dokumentären är att flera av dessa stadsdelar, enligt uppgifter på nätet, verkar ha blivit spökstäder på grund av att tillväxten i den kinesiska ekonomin avstannat. Ett levande exempel lyfter dock dokumentären fram, och det är den engelska stadsdelen, där arkitekturen tar oss till England, men som kineserna som bor där gjort till sin egen, levande stadsdel. Det är också en av dokumentärens poänger, att det är människorna som gör miljön och inte tvärtom.

Dokumentären besöker också Elfenbenskusten och Peterskyrkan där, som till och med är större än originalet. Dess polske kyrkoherde kan även själv ses som en sorts kopia; han upplevs numera av sin omgivning som svart trots att han är vit, och är förstås inte mindre äkta för det. Det blir också ett nedslag i Indien där en gammal änkling håller på att färdigställa ett mausoleum som är en kopia av Taj Mahal till sin älskade, avlidna hustru.

En forskare i dokumentären påpekar att vi i väst alltid kopierat, exempelvis världsutställningarna har haft kinesiska byar. Men vi förhåller oss på ett annat sätt till kopierandet då vi själva blir kopierade.

Malin Slotte TV-redaktör

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46