"Köper nån två ledarhundar för priset av en?" Det här innebär SGEI, som getts som alternativ i vårdreformen

Bild: Emmi Korhonen

Frågan om vårdreformen för säkerhets skull borde ha skickats till EU för en notifikation, för att säkra reglerna on förbjudna statsstöd, väcker olika tankar också inom Samlingspartiet. Alternativet att klassa vården som SGEI-tjänst, vilket grundlagsutskottet nämner, är komplicerad säger Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen.

EU-notifikationen är en så utdragen process att den skulle påverka reformens tidtabell starkt.

Därför var det en fråga som väckt debatt i Samlingspartiets riksdagsgrupp efter att grundlagsutskottet signalerat att EU-reglerna måste säkerställas på ett eller annat sätt.

Riksdagsgruppens ordförande Kalle Jokinen hänvisar till vad regeringen tidigare sagt: att det inte går att kolla hur vårdmarknaden ser ut innan landskapen omsatt den i praktiken. Då kan man inte göra en notifikation i förväg, säger han.

Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen (Saml/EPP) hör däremot till dem som tyckt att Finland borde ha gjort en EU-notifikation redan för länge sedan, i valperiodens början, så att det nu skulle vara gjort.

– Av någon anledning fanns det inte vilja, och det är säkert av förståeliga skäl. Antagligen hade man inte ännu skepnaden klar för sig då, säger Pietikäinen.

"Inte hamnar man i fängelset, men det kan komma överraskningar"

I dagsläget kallar hon det för en "smaksak".

– Vad jag menar är att man kan göra det, men det hade varit vettigt att göra det för länge sedan i så fall. Men gör man nu något olagligt om man inte notifierar? Nej, inte hamnar man i fängelse eller ens i domstol, men det innebär att tolkningarna kommer i efterhand, och det kan komma överraskningar, säger Pietikäinen.

Kalle Jokinen säger att för att kunna göra en sådan notifikation borde man känna till hur landskapen omsätter sina beslut, till exempel prissättningen, i praktiken, och det vet man inte.

Alternativet SGEI passar bara vissa delar

Grundlagsutskottet skrev i sitt utlåtande att det är synd att regeringen inte alls utrett om man kan gå in för att beteckna vårdtjänster som så kallade SGEI-tjänster, som är i en annan ställning i konkurrensreglerna.

SGEI betyder Services of General Economic Interest, och det är tjänster som inte anses ha någon fungerande marknad men som ändå måste tryggas. Sådana kan man lagstifta om.

Sirpa Pietikäinen skakar ändå skeptiskt på huvudet – hon är väl förtrogen med upphandlingsfrågor inom EU och beskriver läget så här.

– Det här är en testfråga vi brukar använda: Vem köper två ledarhundar till priset av en? Om det låter otänkbart, är det en typisk så kallad SGEI-tjänst. Vi har en bred samling sådana tjänster som skulle gå inom ramen för SGEI. Handikapptjänster, rehabilitering, skyddshem, vård för ovanliga sjukdomar där det inte finns marknadspotential. Stora avstånd på glesbygden kan man också tänka sig är en orsak, då man inte hittar frivilliga producenter. Men det är inte alls entydigt, säger Pietikäinen.

I det stora vårdpaketet ingår ändå valfrihet mellan vårdcentraler, och i vårdcentralerna finns mycket som har en marknadspotential, menar hon.

– Finns det kommersiell efterfrågan på allmänläkare och andra masstjänster – det finns ju fullt av privata aktörer. Jag har väldigt svårt att se att hela den här helheten skulle sitta i ett SGEI-sammanhang.

Jokinen: Viktigt att EU-frågan inte är ett krav

Kalle Jokinen säger att det är viktigt att grundlagsutskottet inte lade EU-notifikationen i en kläm, och att det inte hör till de mest bindande frågorna. Klämmarna innebär att utskottet kräver att ändringarna görs om lagarna ska stiftas i vanlig ordning. EU-notifikationen hörde inte dit, men det gavs en signal om att det behövs säkerhet kring den.

Social- och hälsovårdsutskottets ordförande Krista Kiuru har däremot tolkat att det är en "moraliskt sträng" uppmaning.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00