Kontrollera hur många gånger myggmedlet får användas på ditt barn

Myggmedel kan vara farligt om det används fel eller i fel omgivning. Bild: Adobe Stock/SPT

Myggmedel och myggifter är biocidprodukter som i Finland endast får köpas om de blivit godkända av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Myggmedel är en biocidprodukt och alla biocidprodukter är säkra att använda endast när bruksanvisningen följs, vilket gör att det är synnerligen viktigt att alltid läsa och följa den. Kontrollera till exempel på hur gamla barn och hur ofta det får användas. Det uppmanar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

I Finland får man endast köpa och använda biocidprodukter som blivit godkända av Tukes. Genom att kontrollera att Tukes tillståndsnummer finns på etiketten på produkten kan man kolla om myggmedlet i fråga har blivit godkänt.

Tillståndsnumret följer modellerna FI-år-fyra siffror (FI-2018-XXXX) eller TUKES-år- BTA- tre siffror (TUKES-2019-BTA-XXX). Biocidprodukter köpta utomlands är olagliga att använda i Finland om de inte har blivit godkända. Tullen beslagtar otillåtna utländska biocidprodukter som sedan antingen ska returneras till ursprungslandet eller destrueras här av importören på importörens bekostnad.

Biocidprodukterna regleras enligt en EU-förordning som bland annat kräver att produkterna har visat sig vara effektiva genom testresultat. Till exempel, om ett insektsmedel påstår att det håller i fem timmar så ska inte en enda mygga bita testpersonen under den tiden.

Myggifter avsedda att användas utomhus kan vara farliga inomhus

Ångande myggifter är gifter, inte insektsmedel. Syftet med dem är att döda mygg som kommer för nära. Gifterna är skadliga förutom för insekterna även för människan och miljön. Produkter avsedda att användas utomhus är inte säkra inomhus, där luften inte byts och inandningsmängderna är flera gånger större än utomhus. Man ska undvika att andas in ångor och rök även utomhus och när det gäller vissa produkter ska användning undvikas nära små barn och gravida kvinnor.

Mer information om insektsmedel och biocidprodukter finns på Tukes webbplats. De biocidprodukter som är godkända i Finland finns i Tukes register.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning