Kontraproduktivt stoppa äldre

En blind tro på att myndigheter har den rätta informationen och endast fattar de rätta besluten kan starkt ifrågasättas.

Jag förstår mig inte alls på Dan Högströms bestörtning (HBL Debatt 26.3) över Merete Mazzarellas Impuls-kolumn (HBL 21.3). En mycket saklig analys av läget och att även äldre "sjävupptagna" kan ta sitt ansvar.

Rörelsefrihet är en mänsklig rättighet, att sprida sjukdomar är inte en rättighet vet de flesta. Men att förhindra äldre till all social "fysisk" kontakt och att få röra sig ute i friska luften är väldigt kontraproduktivt. "Operationen lyckades, men patienten dog".

Att hänvisa till tuberkulos och hur den sköttes på 1930-talet är inte ens relevant. Tuberkulos är en bakteriesjukdom som smittade såväl barn som unga med dödlig utgång. Ingen går ut som segrare efter en pandemi, några gör nog vinst på nöden.

I normala marknadsrelaterade samhällen har en omfattande karantän en väldigt negativ effekt på ekonomin.

En blind tro på att myndigheter har den rätta informationen och endast fattar de rätta besluten kan starkt ifrågasättas. Nu talar jag inte om Nordkorea, utan även här i vårt glesbebyggda land finns partier som anser att alla inte är likvärdiga eller ens behöver vara lika inför lagen.

Nu när äldrevården är satt i karantän, vet någon utomstående ens hur läget är? Den var inte bra före krisen, men nu får anhöriga höra att demenssjuka frågar efter dem och att sängliggande själva börjat gå till wc ... allt är så bra så?

Kurt Lindholm, icke pensionär, Karis

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning