"Konsumtion och teknik räddar världen"

Rune Westergård anser att medierna målar en ensidig bild av verkligheten. Han har skrivit en bok som har en positivare klang. Avkastningen från boken går oavkortad till yrkeshögskoleutbildningen. Bild: Mikael Nybacka

Han vill skingra ångesten och gjuta framtidstro i ungdomen. – Den tekniska utvecklingen kommer att lösa klimatutmaningen, säger Rune Westergård som skrivit en bok kring temat.

Som ingenjör och företagare i energi- och miljötekniksektorn ser Rune Westergård i Vasa en kontinuerlig och accelererande teknisk utveckling. Han är säker på att den kommer att kunna lösa klimatutmaningen, och flera andra globala problem.

Samtidigt visar undersökningar att dagens ungdom oroar sig mest för att människan ska förstöra planeten. Fyra av fem ungdomar i Sverige säger sig ha klimatångest.

– Det är olyckligt. Ungdomen om någon borde väl ha framtidstro och inte ångest. Det fick mig att fatta pennan, säger Westergård vars bok kom ut i veckan.

Westergård ifrågasätter inte själva klimatförändringen. Forskarsamfundet anser det bevisat att förbränningen av fossila bränslen har ökat halten av växthusgaser i atmosfären, vilket förstärkt växthuseffekten och rubbat klimatet.

– Den som ifrågasätter en överväldigande majoritet av forskningen är snart ute på djupt vatten, säger han.

Rune Westergård

Ålder: 63.

Bor: I Korsholm.

Familj: Hustrun och två vuxna söner.

Utbildning: Ingenjör.

Aktuell med: Boken Ett jordklot räcker (Calidris, 2016).

I yrkeslivet: Har grundat teknikkonsultföretaget Citec som sedan 1984 har vuxit från 2 personer till 1 200 anställda i 11 länder. Har lämnat det operativa, men fortsatt i styrelsen.

Fritidsintressen: Naturvetenskapliga böcker, bollsport, resor.

Eländesrubriker

Däremot anser Rune Westergård att klimathotet överdrivs, inte minst i medierna.

– Det blir väldigt mycket eländesrubriker och katastrofbilder. Den historien har kommit till vägs ände. Det är bra att väcka folk och skapa medvetenhet, men när den övergår i ångest har det gått för långt.

Riktigt kritisk är han mot uppfattningen att vi bör minska på konsumtionen för att få ner utsläppen och hejda katastrofen.

– Tvärtom, konsumtionen är drivkraften för den tekniska utvecklingen som tar fram lösningarna.

Nyligen sade miljöorganisationen WWF att mänskligheten fram till den 8 augusti i år hade använt upp alla de naturresurser som borde räcka för hela året, att vi lever återstående nästan fem månader på lån från naturen. Köttkonsumtionen är den främsta orsaken, och enligt WWF skulle vi behöva tre planeter om alla levde som vi.

Redan titeln på Rune Westergårds bok Ett jordklot räcker åskådliggör hans ståndpunkt. Han har inte heller mycket till övers för begreppet ekologiskt fotspår.

– Räknar man så lämnar bara bostadslösa veganer ett tillräckligt litet fotspår. Det orsakar klimatångest och mindre konsumtion. Ändå behövs mer konsumtion för att driva den tekniska utvecklingen som kan rädda planeten, säger han.

Där många beklagar att konsumtionen och slit-och-släng-kulturen skapar avfallsberg menar Westergård att de mest utvecklade länderna redan är bra på återvinning, och mycket av det som inte kan återvinnas nyttjas som energi. Ytterst lite dumpas på soptippen.

– På vissa håll i världen ser vi miljöförstörelse, men återvinningen sprider sig i takt med att de fattigare länderna får det bättre ställt, säger han.

Ett exempel: när en miljard fattigare människor får råd att köpa kylskåp kommer de att köpa modeller som inte förbrukar ens hälften så mycket energi som kylskåpen gjorde för tio år sedan. Besparingen blir enorm, men utvecklingen hade inte skett om inte den rikare världen köpt nya kylskåp först. Det är så vår konsumtion gynnar hela världen, menar Westergård.

Finns det inte en risk med en övertro på tekniken när klimatförändringen riskerar att dränka låglänta Söderhavsöar?

– Det är klart att de rika länderna ska ha respekt för de värst utsatta och hjälpa dem som drabbas av klimatförändringen. Det har vi råd med, det behövs också.

– Samtidigt ska vi minnas att vi har gjort mycket bra. Vår konsumtion har drivit en teknisk utveckling som gett fler människor ett drägligt liv. Det är vår förtjänst att vaccindepåerna är fulla, att den extrema fattigdomen minskat.

Tror på kapplöpningsseger

Rune Westergård påminner om att mänskligheten har löst miljöproblem förut: de sura regnen dödade Europas skogar på 1970-talet, men i dag växer de mer än de avverkas. Ozonhålet var en stor farhåga på 1980-talet, men också det fixade man.

Klimatfrågan är större och mer komplex än förra seklets problem, men ändå borde den tacklas samtidigt med andra globala utmaningar som befolkningstillväxt, miljöförstörelse, hungersnöd, krig och flyktingströmmar. I brist på en universallösning tror Rune Westergård på teknologiutvecklingen som en dellösning även här.

– När de planetära gränserna kommer emot orkar den tekniska utvecklingen inte lösa allt. Det behövs politiska styrmedel också, säger han.

Just detta är en tanke med det globala klimatavtalet som världen enades om i Paris förra året och som ska träda i kraft 2020. Kritiker hävdar att det inte kommer att fungera, men Rune Westergård säger att det fungerade redan innan det blev till.

– Bara hotet om att avtalet kan bli juridiskt bindande har effekt. Företagen vill inte hamna på efterkälken, därför investerar de redan som om avtalet var i kraft. Kapprustningen i utsläppsfri och resurssnål teknik pågår för fullt.

Westergård nämner elbilarnas batterier som ett exempel. Länge hette det att deras kapacitet aldrig kan räcka till, men i dag finns det elbilar i trafiken, och utvecklingen har inte stannat.

Likväl fortskrider klimatförändringen, oberoende av Parisavtalet, eftersom världen fortfarande förbränner enorma mängder fossila bränslen. Forskarna varnar för så kallade brytpunkter, steg i uppvärmningen som gör att dess konsekvenser inte kan hejdas fastän utsläppen stryptes helt. Det blir en slags kapplöpning, teknikutvecklingen mot klimatförändringen.

Hur kan du veta att teknikutvecklingen ska segra?

– Teknologievolutionen är ett accelererande fenomen och kurvan exponentiell. Det gäller all teknik, inte endast batterier och förnybar energi. Vi har ändå ganska många årtionden på oss att lösa problemen.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning