Konsumtion När återvinning blev en livsstil

Nytta eller nöje? Att sälja och köpa begagnade prylar och plagg är ett nöje för en del, en nödvändighet för andra. SLS samlar nu in berättelser om konsumtion. Bild: KSF Media/arkiv

Loppmarknader, Facebook-grupper, städdagar eller second hand-affärer – det finns i dag en massa alternativ till att slänga bort gamla och onödiga prylar. Svenska litteratursällskapet (SLS) och Marthaförbundet samlar i vår in berättelser om återvinning och de möjligheter som finns för att låta varor cirkulera i stället för att kasta dem på soptippen.

– Vi vill dokumentera hur människor i vardagen hanterar och förhåller sig till konsumtion och ägande av prylar och plagg. Loppmarknader och Facebook-grupper är för många en form av underhållning där nytta och nöje kan förenas. I bästa fall tänker man även på miljöaspekter, säger Yrsa Lindqvist, första arkivarie vid SLS arkiv.

Frågelistan kan besvaras på www.sls.fi/aterbruk fram till den 31 maj. Den består av fem frågor kring konsumtion, inställningen till begagnat, om känslor och rationellt tänkande. Man kan berätta om sina erfarenheter av att köpa och sälja, och om man gör det för nöjes skull eller med tanke på nyttoaspekten. Svaren arkiveras vid SLS arkiv och blir också tillgängliga för forskning.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning