Konsumentskyddet ska ligga i fokus när nya lagar om AI stiftas

Generalsekreteraren Juha Beurling-Pomoell vid Konsumentförbundet är i allmänhet positivt inställd till artificiell intelligens. Så länge konsumenternas rättigheter tas i beaktande tror han att samhället kan gynnas av nya intelligenta varor och tjänster. Bild: Niklas Tallqvist

Självkörande bilar och beslut om ett bostadslån på några minuter. Automatisering och artificiell intelligens blir hela tiden mer närvarande i samhället. Nu gäller det att förebygga misstag, exempelvis genom lagstiftning.

Vem ska bära ansvaret om en kommun eller ett företag fattar ett felaktigt eller orättvist beslut med hjälp av artificiell intelligens (AI)? Och hur kan utvecklare försäkra att automatiserade system oc...