Konsumentombudsmannen: Dyra kundbetjäningssamtal måste ses över

Många företag hänvisar sina kunder till dyra företagsnummer ifall man vill uträtta sitt ärende per telefon. Nu vill konsumentombudsmannen sätta stopp för det här ofoget.

Konsumentombudsmannen anser att den nuvarande lagstiftningen inte skyddar konsumenternas ställning på ett sådant sätt som föreskrivs i EU:s direktiv. Konkurrens- och konsumentverket kräver nu att Justitieministeriet tar tag i saken och justerar regleringen av priserna för företagens telefontjänst.

Enligt lagen om kundbetjäning och prissättningen av telefonsamtal har klienterna rätt att göra reklamationer, säga upp avtal och utnyttja andra lagstadgade rättigheter som kund utan tilläggsavgifter, påminner KKV.

Konsumentombudsmannen anser att den nuvarande lagen och rådande praxis inte tryggar konsumenternas intressen eftersom företagen uppbär högre samtalsavgifter för så gott som alla typer av kundbetjäning som sker per telefon.

Det är därtill svårt att bilda sig en uppfattning om de verkliga samtalskostnaderna då man som konsument ringer ett företagsnummer. Det här är problematiskt för sårbara samhällsgrupper som i huvudsak använder sig av telefonen för att uträtta sina ärenden, skriver Konkurrens- och konsumentverket i ett pressmeddelande.