Konsumenternas förväntningar soliga som majvädret

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Statistikcentralens förtroendeindikator visar att konsumenterna upplever läget som lämplig att ta lån, spara och köpa dyrare varor som bilar.

I maj oroade sig sysselsatta konsumenter betydligt mindre än tidigare för att själva råka ut för arbetslöshet. Förtroendeindikatorn var 24,8, och visar att konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin samt på Finlands ekonomi var mycket ljusa i maj. Det kan jämföras med att indikatorn var 23,2 i april och 24,1 i maj i fjol.

Jämfört med april förstärktes synen på den egna ekonomin och möjligheterna att spara i maj. Förväntningarna på Finlands ekonomi och arbetslöshet var oförändrade.

Jämfört med motsvarande period i fjol förstärktes tron på den egna ekonomin och i synnerhet på att arbetslösheten minskar.

Mellan 2–18 maj intervjuades 1 114 personer som är bosatta i Finland för barometern.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning