Konsumenternas förtroende återhämtade sig ytterligare i juni – ingen tro på ljus framtid vid Finlands Näringsliv

Konsumenternas förtroendeindikator var i juni -3,9 medan den i maj var -9, skriver Statistikcentralen. Bild: Shutterstock/SPT

Enligt Statistikcentralen var konsumenternas förtroendeindikator i juni -3,9 medan den i maj var -9. Vid Finlands Näringsliv EK ser man däremot fortfarande dystert på framtiden.

Alla fyra delfaktorer i konsumenternas förtroendeindikator förstärktes i juni jämfört med i maj, skriver Statistikcentralen på måndagen.

Konsumenternas förtroendeindikator var i juni -3,9 medan den i maj var -9. I april var den -13,9 och i juni i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -4,6.

Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8.

Indikatorn mäter hur positivt eller negativt konsumenter ser på sin egen och samhällets ekonomi.

Tydligast förbättrades förväntningarna på Finlands ekonomi om 12 månader. Också jämfört med motsvarande period i fjol var förväntningarna på Finlands ekonomi och även på den egna ekonomin nu ljusare.

Mest förtroende i huvudstadsregionen

Synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget var däremot något sämre än förra året, och planerna på att använda pengar på kapitalvaror var oförändrade jämfört med året innan.

Konsumenternas bild av den ekonomiska utvecklingen i Finland var fortfarande svag i juni.

Förväntningarna på utvecklingen av arbetslöshetssituationen förbättrades avsevärt i juni, men var fortfarande på en dyster nivå.

Konsumenternas förtroende för ekonomin var starkast i huvudstadsregionen med en indikator på -2,4, och svagast i övriga delar av södra Finland med -5.

Mest optimistiska då det gäller den ekonomiska utvecklingen var högre tjänstemän och arbetare. Mest pessimistiska var pensionärer och arbetslösa.

Undersökningen utfördes under perioden 1–17 juni. 1 100 personer bosatta i Finland deltog.

Finlands Näringsliv

Även Finlands Näringsliv EK publicerade på måndagen sin barometer om näringslivets förtroende för ekonomin. Sami Pakarinen, ledande ekonom vid EK, spår ingen ljus framtid.

– Även om epidemin har avtagit i Finland fortsätter ekonomins nedgång. Det värsta är ännu på väg för exportindustrin, vars största oro är minskningen av nya beställningar. Även orderna inom byggnadsbranschen är på nedgång. Vi ska inte ropa hej förrän vi är över bäcken, säger han i ett pressmeddelande.

Inom industribranschen steg förtroendet en aning i juni. Det nya saldot är -24, vilket är ett poäng mer än i maj. Det är ändå långt under långtidsmedelvärdet som är 1.

Servicebranschens indikator steg med sex poäng till -40 jämfört med maj. Även detaljhandelns förtroendeindikator steg från -14 i maj till -11 i juni. Långtidsmedelvärdet är -1.

I byggnadsbranschen sjönk förtroendet i juni med två poäng till -27. Långtidsmedelvärdet är -6.

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.

Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu, konsumentens egen ekonomi om 12 månader, Finlands ekonomi om 12 månader och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader.

Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Källa: Statistikcentralen

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning