Konsumenterna tror på den finska ekonomin

Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Konsumenternas förtroende för den finska ekonomin är för tillfället benhårt. Det visar Statistikcentralens konsumentbarometer som publicerades på tisdagen.

Statistikcentralens enkät mäter de finländska konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin, arbetslösheten och landets ekonomiska utveckling. Enkäten visar att förtroendet har nått nya, oanade höjder i februari i år.

Det gemensamma saldot för konsumenternas förtroendeindikator är för tillfället 25,8, vilket kan jämföras med långmedeltidsvärdet 12,3 eller siffran 20,8 i en motsvarande mätning i februari i fjol. Enligt Statistikcentralen har siffrorna i konsumentbarometern nu nått alla tiders rekord. Enkäten visar att konsumenterna ser optimistiskt på den ekonomiska utvecklingen och möjligheterna att spara pengar för framtida behov.

– Konsumenternas positiva förväntningar återspeglas i alla viktigaste frågor i enkäten. Hotet från arbetslösheten har försvunnit, förväntningarna på den egna ekonomin är goda och konsumenterna förutspår ett starkt år för den finska ekonomin, säger chefsekonom Juhana Brotherus på Finlands Hypoteksförening.

Enligt Brotherus är det starka förtroendet för den finska ekonomin i en helt egen klass.

– Konsumenternas förväntningar är höga i hela euroområdet men Finland avviker från normen med rekordhöga siffror. Den ekonomiska tillväxten har nu en återverkan på sysselsättningen och löneutvecklingen, säger Brotherus.

Företagens förväntningar är något lägre än konsumenternas även om de förtroendeindikatorer som Finlands näringsliv har publicerat också pekar uppåt.

– Den finska ekonomin växer nu med en årlig tillväxt på 3 procent andra året i rad. Det går bra för exportindustrin och byggnadsprojekten avlöser varandra i tätorterna också i år, säger Brotherus.

Statistikcentralen intervjuade sammanlagt 1 146 personer för sin konsumentbarometer den 1–19 februari.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning