"Konsumenterna får i slutändan betala priset för brexit"

Brexit kan komma att ha en större inverkan än vad man tidigare anat – såväl på britter som på företag globalt.

En ny undersökning som Näringslivets forskningsinstitut (Etla) gjort visar att den brittiska ekonomin är starkt bunden till globala värdekedjor. De gränshinder som kan uppstå då Storbritannien lämnar EU medför i värsta fall stora kostnadsökningar för företag i många länder.

Komponenter för olika varor produceras ofta i många olika länder. Det gör att komponenterna kan passera en gräns flera gånger innan själva varan är klar. Därmed kan kostnaden för enskilda komponenter flerfaldigas, såväl direkt på grund av olika tullar som indirekt på grund av krav på dokumentering. Det kommer fram i Etlas undersökning.

Den här indirekta exporten och dess roll har tidigare hamnat i skymundan. Det visar sig nu att den har en mycket större inverkan på handelspolitiken än man tidigare trott. Gränsen mellan EU och Storbritannien blir därför en betydande kostnadshöjande faktor för företag globalt vid ett eventuellt brexit.

– Skatten på skotsk whiskey kan till exempel höjas med tjugo procent över en natt, säger Ilkka Saarinen på Utrikesministeriet.

Osäkert handelspolitiskt läge

Vi står också inför ett brytningsskede där handeln kommer att förändras. I stället för multilaterala avtal som har gynnats de senaste decennierna håller vi på att gå över till bilaterala avtal.

– Det som står klart är att världshandeln inte kommer att sluta, men förutsättningarna för den blir inte heller bättre. Kostnaderna stiger rent ekonomiskt men också tidsmässigt. I slutändan är det konsumenten som betalar, säger Wärtsiläs direktör Kari Hietanen under en paneldiskussion i samband med publiceringen av undersökningen.

Forskningsledare Jyrki Ali-Yrkkö vid Etla säger att det är självklart att företag kommer att reagera på det här.

– Vi går i en helt annan riktning än tidigare. Trenden är klar och snabb. Hur den påverkar Finland beror på vilket sätt ändringarna genomförs.

Osäkerheten kring hur det handelspolitiska läget kommer att se ut i förhållande till Storbritannien gör företag försiktigare.

– Visst har försiktigheten stigit i samma takt som osäkerheten vuxit, säger Hietanen.

Marju Akola på Utrikesministeriet säger att vi ändå inte ska måla fan på väggen. Det går inte att förneka att Storbritannien är EU:s näst största ekonomi, men EU:s roll som global och lockande aktör står och faller inte med brexit.

– Oberoende av hur det går med brexit så försvinner inte Storbritannien från Europa. Vi måste se till att ha nära kontakter med britterna också i framtiden.

Wärtsilä inte oroat

För Wärtsilä är Storbritannien en betydande marknad, trots att landet inte når upp till företagets tre i topp-områden. Produktion finns på flera orter och företaget har drygt 700 anställda i Storbritannien.

– V började förbereda oss för olika scenarier för ett och ett halvt år sedan och ju närmare brexit vi kommer desto mer polariserat blir det. Hur påverkas marknaden på kort sikt och vad är det som blir bestående? säger Hietanen.

Har Wärtsilä funderat på att flytta produktionen från Storbritannien?

– Vi utgår från hur vi kan betjäna våra brittiska kunder och hur de kan betjäna sina kunder. Vi är inte på väg att fly Storbritannien, men vi förbereder oss på bästa möjliga sätt på brexit. Sådana komponenter som används i Centraleuropa hittas troligen också i Storbritannien och vice versa.

Undersökningen visar att brexits inverkan på Finland minskas av att Storbritanniens betydelse som handelspartner sjunkit under de senaste 15 åren. Storbritannien var Finlands sjätte största handelspartner år 2014.

Undersökningen "Brexit and indirect impact routes through global value chains" granskar globala värdekedjor och undersöker hur de länkar samman Storbritannien, Finland och EU-området. Undersökningen har finansierats av Utrikesministeriet.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03