Konsumenten är inte kung

I stället för att skjuta ansvaret på konsumenterna måste man försöka påverka rådande samhällsstrukturer. Grön och medveten konsumtion räcker nästan ingen vart, säger Lewis Akenji: Bild: Lehtikuva-AFP-Januar

Den enskilda konsumenten kan inte göra världen hållbar, oberoende av hur medveten hen är. Ekonomins tillväxtkrav går stick i stäv med hållbarhetsmålen, och därför faller ansvaret på dem som har makt att förändra samhällsstrukturerna, heter det i en färsk doktorsavhandling.

Lewis Akenji disputerade i fredags vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet med en avhandling som säger att ekomärkta produkter och alltmer medvetna konsumenter ä...