Konsultföretag: Här är Finlands bästa arbetsplatser

Alfame pekades ut som Finlands bästa arbetsplats i klassen medelstora företag. Här firar några ur personalen på prisutdelningsgalan på torsdagskvällen. Bild: Kaiku Helsinki

Gemensamt för bra arbetsplatser är pålitlig ledning, stolt personal och trevliga kollegor. Det uppger konsultföretaget Great place to work som

Det är artonde gången som Great place to work listar de bästa arbetsgivarna i Finland, och med på listan kom femtio företag. Great place to work är ett undersöknings- och konsultföretag med bas i USA och med kontor runtom i världen – däribland i Finland där man jobbat med fokus på arbetsliv och företagskultur.

Utredningen – som omfattar 150 företag och omkring 30 000 anställda – visar att de bästa arbetsplatserna präglas av att såväl ekonomin som personalen mår bra.

Bra ledning

Great place to work slog fast att de bästa arbetsplatserna – eller omvänt, arbetsgivarna – i Finland är Mandatum Life, Alfame och Aava & Bang.

Mandatum Life representerar stora företag och verkar inom finansbranschen, medan Alfame representerar mellanstora företag och it-branschen. Aava & Bang, som premierades i klassen små företag, jobbar för sin del med marknadsföring.

– Personalen upplever att de är på en bra arbetsplats när de kan lita på organisationens ledning, är stolta över jobbet och njuter av att jobba med sina kollegor, säger Katriina Grönqvist, vd på Great place to work, i ett pressmeddelande.

Man påpekar också att bra arbetsplatser är resultatet av en konstant utvecklingsprocess där ledningen är viktig.

– Ledningens roll är att riva hinder och skapa möjligheter för personalen att lyckas. De bästa arbetsgivarna erbjuder jobb som innehåller fortgående utveckling och lärande. Ledningen kan understöda inlärning genom utbildning och genom att ge tid för utbildning på arbetstid, säger Grönqvist.

Metoderna för att utvärdera arbetsgivarna har utvecklats i tre decennier och har enligt Great place to work, granskats och vidareodlats på universitet som Harvard Business School och University of Chicago.

Har fördelar

Great place to work påpekar att kvaliteten på arbetsplatsen och arbetsgivaren inte är bunden till bransch – listan på de femtio bästa arbetsgivarna innehåller en bred samling från expertisföretag till organisationer som inte är vinstdrivande.

Petri Niemisvirta, vd på årets vinnare Mandatum Life, säger i ett pressmeddelande att man skapade företagets strategi 2008 och att man då också fokuserade på personalen.

– Vi valde en nöjd personal som ett strategiskt mål. Vi bestämde oss för att ta med dem och att lyssna på dem. Sedan dess har vi jobbat långsiktigt för att utveckla vår personalpraxis. Vi har också satsat på trivsel och att man orkar.

Det är oklart vad det innebär rent konkret för Mandatum Life, men Great place to work noterar att det är lönsamt att uppfattas som en god arbetsgivare. Det tenderar att återspeglas i lägre kostnader och bättre resultat – till exempel pekar man på att de bästa arbetsgivarnas omsättning ökat med 36 procent på ett år, medan Statistikcentralens siffror visar att medeltalet över alla branscher ligger på 7 procent. Samtidigt minskar sjukfrånvaron markant om personalen trivs.

Samma utredning görs i knappt 60 länder och beskrivs som världens största årliga ledarskapsutredning.

Stora/medelstora/små

1. Mandatum Life/Alfame/Aava & Bang

2. Visma/Paytrail/Hoivatilat

3. Musti ja Mirri/EMU Growth Partners/Suomen Digimarkkinointi

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning