Konsulter uppmanar företag att tänka nytt

Nytänkt. Catharina Stackelberg uppmanar företagen att ge avkall på sin kärnverksamhet och tänka nytt också om det kan kännas svårt. Bild: Marketing Clinic

Finland låg kanske efter Sverige när det gällde företagens förmåga att bygga varumärken. Men när det gäller att utnyttja de möjligheter digitaliseringen erbjuder för att hitta nya affärsmöjligheter och engagera sina kunder är vi inte sämre än andra, tvärtom.

För att klara sig i framtiden krävs att företagen har klart för sig i vilken riktning de ska utveckla sin verksamhet. Man måste våga avstå från gammal verksamhet, också från den som kanske just nu står för merparten av intäkterna, för att i stället investera i det man tror på i framtiden. Man måste ha en tydlig bild av vilka de verkliga konkurrensfördelarna är och vad man ska satsa på i framtiden, framhåller Catharina Stackelberg, vd på Marketing Clinic partners.

– Det gäller för företagen att gå från att göra upp strategier till att fundera på hur de kan påverka och göra skillnad. En strategi är också att välja bort, säger Stackelberg.

Nyckeln är att våga ifrågasätta den nuvarande affärsmodellen. I många branscher är inte konkurrenterna längre de gamla vanliga, digitaliseringen innebär att många möter en helt ny form av konkurrens, ofta från stora globala spelare. Då måste företagen tänka om och revidera sin strategi och investera i något nytt som växer, understryker Stackelberg.

Marketing Clinic har jobbat mycket med finländska varumärken och med att nischa företag. Nu vill man utveckla sitt koncept vidare genom att hjälpa företagen att hitta sina konkurrensfördelar. Företagen ska se sig själva i ett bredare sammanhang och hjälpas att se vad de egentligen är bäst på.

Förändring består

Stackelberg konstaterar att det enda riktigt bestående i dagens värld är förändringen. Därför gäller det för företagen att koncentrera sig på vissa nyckelfrågor och sätta ambitionsnivån högt. Och det gäller att vara snabb, man har inte tid att vänta ett par kvartalsrapporter innan man gör något, förändringen får ta maximalt fem månader. Megatrender som urbanisering, digitalisering eller befolkningen som åldras allt snabbare är globala fenomen som driver omvandlingen.

– Den som inte ser sambandet mellan megatrenderna och sin egen verksamhet är antingen i fel bransch eller så ser den på verksamheten ur fel perspektiv, säger hon.

Ett nyckelord då det gäller förändring är digitalisering.

– Digitaliseringen är något många funderar på, men man utgår ofta från existerande produkter eller tjänster. Det viktiga är att förstå vad digitaliseringen innebär för konsumenten, det är kunden och kundens behov som ska stå i centrum, säger Joakim Köhler, strategikonsult på Marketing Clinic.

Han konstaterar att digitaliseringen hjälper företagen att kapa kostnader på områden som inte syns gentemot kunden, men också att skapa mervärde till exempel genom effektivare processer.

Inga garantier

Att ge avkall på sin kärnbusiness för att investera i framtiden är ingen lätt sak när upp till fyra femtedelar av inkomsterna ofta genereras från den traditionella verksamheten. Det är lite som att gasa och bromsa på en gång, beskriver Stackelberg. Men samtidigt är det nödvändigt.

– Det finns ingen garanti för snabb tillväxt eller snabb avkastning. Men hittar man rätt business och handlar enligt det så kan tillväxten i bästa fall vara exponentiell, försäkrar Köhler.

Samtidigt som företagens verklighet förändras så ställer det också nya krav på ledarskap, påpekar Catharina Stackelberg. Att leda millenialer är ingenting som görs enligt traditionella ledarskapsmodeller, det är en krävande grupp som är mycket vaken och alert inför alla förändringar.

– De ifrågasätter gamla sanningar och det är väldigt hälsosamt för oss som varit med längre. Kombinationen av ungdom och erfarenhet blir bra eftersom det kräver att bägge parter är på alerten hela tiden, ler hon.

På Marketing Clinic partners som genom flera dotterföretag vuxit snabbt är medelåldern i dag 33 år. Det senaste tillskottet i gruppen är svenska Movement Consulting som Marketing Clinic köpte för ett par veckor sedan.

Växer hela tiden

Marketing Clinic partners beräknar att omsättningen för det räkenskapsår som slutar den sista juni ligger runt 16 miljoner euro. Det innebär en dubblering på fyra år.

Gruppen består av bolagen Marketing Clinic, Okimo Clinic och P+SBD.

Kontoren ligger i Helsingfors, Köpenhamn, Stockholm och Oslo.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning