Konsult om säkerheten på metrobanan: Det pågick en falsk debatt

Jörg Schütte ville nog inte komma till Helsingfors för att berätta hur enkelspårigt stadens trafikverk HST enligt honom förhöll sig till säkerheten på metrobanan. Här är han på väg in i tingsrättens sal 516 med advokaterna Petra Kiurunen och Tapio Rantala. Bild: Cata Portin

Professor Jörg Schütte talar vackert om Helsingfors stads trafikverk HST. I följande sekund dödförklarar han motpartens tro på tekniken över människan.

– Jag insåg genast i början att motparten är en liten organisation. Det fanns inte människor och kunskapen var tunn. Till exempel fanns ingen person som ansvarade för säkerheten, säger Jörg Schütte oc...