Konstsamfundet skyddar Svenskfinlands svar på Koli – "porten till yttre skärgården"

Från Glasberget har man en vidsträckt utsikt över Gullkrona fjärd men några snitsiga fritidshus ska inte trona på bergknallen. Siv Vesterlund-Karlsson och Mikael Jensen gläds över beskedet att Purunpää fredas. Bild: Leif Weckström

Nu skyddar man Kimitoöns svar på Koli. Det är på initiativ av ägaren, Söderlångvik gård och Konstsamfundet, som miljömyndigheterna fredar 200 hektar område på Purunpää som är den sydvästra udden av Kimitoön.

Gräset stretar upp i mitten av den slingrande smala grusvägen som löper genom snårig hasselskog och urgammal ekskog, förbi bäcken som rinner ned från de höga bergknallarna till de djupa frodiga sänkor...