Konstsamfundet överger Nya Åland – Anders Wiklöf ny majoritetsägare

Anders Wiklöf kontrollerar en allt större del av den åländska tidningsmarknaden. Bild: HBL-arkiv/Theresa Axen

Åländska affärsmannen Anders Wiklöf har förvärvat över sjuttio procent av aktierna i tidningen Nya Åland.

Konstsamfundet säljer sin andel av tidningen Nya Åland till affärsmannen Anders Wiklöf. Affären gäller 37 procent av aktierna, vilket ger Wiklöf tillgång till över sjuttio procent av aktierna.

Sedan tidigare besitter Wiklöf också över 40 procent av aktierna i Nya Ålands främsta konkurrent Ålandstidningen tillsammans med Ben Lundqvist. Därmed kontrollerar Wiklöf en påfallande stor andel av den åländska tidningsmarknaden i framtiden.

Är det här ett långsiktigt förvärv, Anders Wiklöf?

– Den som känner mig vet att jag har ägt aktier i Ålandsbanken sedan 1972, där jag första gången blev största ägare 1986. Så visst kan man tala om långsiktighet. Men mediebranschen är förstås en annan bransch.

– Min strävan är att Nya Åland och Ålandstidningen också i framtiden ska fortsätta som två skilda tidningshus. Jag har ju varit med sedan tidningen grundades och har alltid tyckt att det har varit bra med två tidningar och två röster. För mig är det en demokratifråga.

Anders Wiklöf, som varit aktieägare i Nya Åland sedan tidningen grundades för 36 år sedan, intygar att han är nöjd med den nuvarande ledningen för Nya Åland.

– Den tycker jag är bra och de har nog varit duktiga, säger han.

Köpesumman höljd i dunkel

Köpesumman hålls hemlig, men initierade källor antyder att priset kan ha varit mycket lågt.

Anders Wiklöf säger att han inte kommer att gå ut med summan om inte Konstsamfundet gör det. Frågan går alltså till Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh.

Hur stor var köpesumman?

– Vi har beslutat att inte offentliggöra köpeskillingen.

Men rör det sig om summor som man vanligen bär i en portmonnä eller sådana som brukar kräva banktransaktioner?

Frågan åtföljs av ett gott skratt, en viss tids tystnad, en undran om frågan var seriös och en upprepning av det tidigare sagda:

– Som sagt kommer vi inte att publicera summan.

Lyckats med målsättningen

Bergh uppger att Konstsamfundet gick in som ägare i Nya Åland 2001 för att garantera att det fortsättningsvis skulle utkomma två tidningar i öriket.

– Då ställde vi som önskemål att det samtidigt skulle komma med en annan ägare med lika betydande andel. Det var Anders Wiklöf. Jag skulle nog säga att vi har lyckats med vår målsättning, bedömer Bergh.

Vad betyder det för mångfalden att ägandet nu koncentreras till en person?

– Om det är någon som kan garantera mångfalden på Åland är det uttryckligen Anders Wiklöf, slår Bergh fast.

Enligt Bergh har en dylik affär diskuterats också tidigare.

– Ägare emellan diskuterar man alltid olika konstellationer, men nu var tiden inne.

Bergh bedyrar att affären inte har någon inverkan på Konstsamfundets övriga verksamhet, till exempel inom mediebolaget KSF Media.

Hufvudstadsbladet ges ut av KSF Media som är ett dotterbolag till Konstsamfundet.

Konstsamfundet var delägare i Nya Åland 2001–2017. Vd Kaj-Gustaf Bergh bedömer att föreningen har lyckats i sina målsättningar när man under tiden bidragit till att upprätthålla strukturen med två tidningar på Åland. Bild: Niklas Tallqvist

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning