Konstsamfundet delar ut över 840 000

Aarne Kyröläinens ateljé hade öppet under Konstrundan i Lovisa år 2010. Bild: KSF Media-arkiv/Lasse Lehtinen

Konstsamfundet delade ut över 840 000 euro till 190 bidragsmottagare i höstens stora utdelning.

Allt som allt skickades 418 ansökningar in till Konstsamfundet under höstutdelningen. De sökande anhöll sammanlagt om cirka 3 miljoner euro.

De flesta ansökningar gjordes inom musik. Men flest ansökningar fick godkänt inom teatern och utbildningen.

Det största bidraget beviljades till Konstrundan, 50 000 euro.

Hufvudstadsbladet är en del av KSF Media, som ägs av Konstsamfundet.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning