Konstsamfundet delar ut 764 000 euro i stipendier

Bild: Mostphotos.com

Allmänna kulturella ändamål och publikationsverksamhet fick mest. Åbolands hantverk rf och Arbetsgruppen Bokkatalogen fick över 40 000 euro var.

Totalt mottog Konstsamfundet 341 ansökningar för sammanlagt 2,6 miljoner euro. Det är en liten nedgång mot året innan då ansökningarna var 418 och den ansökta summan drygt 3 miljoner.

Flest ansökningar kom som vanligt inom kategorin musik, 117 stycken. Av dem beviljades 51 med en totalsumma på 101 700 euro.

Inom teater kom 55 ansökningar, varav 40 beviljades. Totalsumman uppgår till 146 000 euro.

Inom allmänna kulturella ändamål beviljades stipendier till 36 mottagare. Stipendiesumman är 251 000 euro.

För publikationsverksamhet uppgår stipendiesumman till 201 600 euro. Antalet mottagare är 38.

Inom utbildning fördelas den totala summan på 63 800 mellan 11 mottagare.

Den sammanlagda summan för höstens utdelning är 764 100 euro och antalet mottagare 177.

Listan på beviljade stipendier kan läsas här (pdf-fil).

Konstsamfundet äger KSF Media som ger ut bland annat Hufvudstadsbladet.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning