Konstruktiva synvinklar på det symfoniska dilemmat

Hannu Lintu och Radions symfoniorkester är fullkomligt hemmastadda i Witold Lutosławskis symfoniestetik. Bild: Veikko Kähkönen

Detta är musik som obönhörligt griper tag i en från och med den kraftfulla inledande gesten, skriver Mats Liljeroos om Radions symfoniorkesters nya skiva med två symfonier av polacken Witold Lutosławski.

Det skall erkännas att jag hoppades på att Hannu Lintu, Radions symfoniorkester och Ondine hade låtit sitt Lutosławskiprojekt mynna ut i fler orkestrala pendanger till symfonierna än Jeux vénitiens –...