Konstnärstrio utforskar hemlighetens natur och väsen

I Emmet Veinolas video levät 3:19 beskriver en anonym person sin upplevelse av att bli betraktad med en cisnormativ blick. Videon ingår i utställningen KUORIN som utmanar personliga och kollektiva hemligheter. Bild: Emmet Veinola

Människan är nyfiken till sin natur samtidigt som vi ofta har hemligheter. Mera sällan reflekterar vi över i vems intresse en hemlighet ligger och vilka samhälleliga strukturer de upprätthåller.

Som barn ägnade jag mig åt att skala brysselkål för att komma fram till dess kärna, bara för att till min stora besvikelse upptäcka att det inte fanns någon. På ett liknande sätt förväntar vi oss att...